Strážník městské policie

Služební vozidlo MP

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 16/2022 na obsazení pracovní pozice STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Místo výkonu práce

Bakov nad Jizerou a jeho místní části

Předpokládaný termín nástupu

prosinec 2022 / leden 2023, popř. dle dohody

Pracovní poměr

na dobu neurčitou

Platové podmínky podle NV č. 341/2017 Sb.

8. platová třída, strážník čekatel - 5. platová třída

5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, zdravotní volno

Náborový příspěvek 50 000 Kč

Uchazeč musí splňovat předpoklady 

dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:

 • státní občanství České republiky,
 • středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
 • věk minimálně 18 let,
 • zdravotní způsobilost v souladu s § 4c zákona č. 553/1991 Sb.,
 • bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.,
 • spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.

Požadavky zaměstnavatele:

 • řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič,
 • fyzická zdatnost,
 • zvládání stresových situací,
 • komunikační a organizační schopnosti,
 • znalost práce na PC,
 • zbrojní průkaz skupiny D a platné osvědčení pro výkon povolání strážníka výhodou,
 • praxe u policie výhodou.

Uchazeč podá písemnou přihlášku,

jejíž vzor k vyplnění je ke stažení na webu města www.bakovnj.cz – Městský úřad – Pracovní nabídky města Bakov n. J. (Přihláška do VŘ – strážník MPa která musí obsahovat tyto náležitosti

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • telefonický, případně e-mailový kontakt,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti dle § 4a a 4b zákona č. 553/1991 Sb.,
 • doklad lékaře o zdravotní způsobilosti (vyhláška MV ČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka).

Nepovinné doklady:

 • kopie dokladu o složení zkoušky odborné způsobilosti,
 • kopie zbrojního průkazu,
 • kopie dokladů ostatních školení a kurzů spojených s povoláním strážníka.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek

 • Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 30. 11. 2022 do 17:00 hodin, osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208, nebo poštou na adresu: Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
 • Uzavřenou obálku označte heslem Výběrové řízení č. 16/2022 - neotvírat“.
 • Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na webu města www.bakovnj.cz – Samospráva – Ochrana osobních údajů a uchazeč potvrzuje seznámení s nimi na přihlášce do výběrového řízení.
 • Výběrová komise může rozhodnout o osobním pohovoru s oslovenými uchazeči.
 • Město Bakov nad Jizerou si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout nabídku žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.

Případné dotazy 

zodpoví ředitel Městské policie Bakov nad Jizerou pan Aleš Konývka, tel. 602749734. 

Bc. Jiřina Štučková, tajemnice

25.10.2022 13:29:14 - aktualizováno 15.11.2022 13:32:42 | přečteno 957x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load