Vedoucí oddělení bytového a nebytového fondu

Dům s pečovatelskou službou

Výběrové řízení č. 6/2022

Místo výkonu práce
Bakov nad Jizerou
Předpokládaný termín nástupu
červen 2022 popř. dle dohody
Pracovní poměr
na dobu neurčitou
Platové podmínky podle NV č. 341/2017 Sb.
10. platová třída, 5. týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky a další

Druh a charakteristika vykonávané práce - pracovní náplň:

 • Řízení, koordinace a usměrňování činností Oddělení bytového a nebytového fondu.
 • Vedení týmu, odpovědnost za správnost a úplnost zpracovaných materiálů a ostatních výstupů z Oddělení bytového a nebytového fondu.
 • Zastřešení agendy bytů a nebytů, komunikací a chodníků, hřišť a sportovišť, volnočasového areálu, pojištění majetku, řešení reklamací a dalších souvisejících činností.

Požadavky na uchazeče:

 • občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk,
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je bezúhonný,

Další požadavky:

 • orientace v problematice řešení majetkoprávní agendy,
 • vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání,
 • znalost zákona o obcích,
 • praxe s vedením kolektivu, manažerské schopnosti,
 • dobré komunikační schopnosti, pečlivost, spolehlivost,
 • schopnost samostatného rozhodování i týmové práce,
 • znalost práce na PC – MS Office,
 • praxe ve veřejné správě výhodou,
 • řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič).

Přihláška do VŘ

Uchazeč podá písemnou přihlášku, jejíž vzor k vyplnění je ke stažení na webu města www.bakovnj.cz – Městský úřad – Pracovní nabídky města Bakov n. J. (Přihláška do VŘ – pracovník městského úřadua která musí obsahovat tyto náležitosti

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek

 • Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 16. 05. 2022 do 17:00 hodin, osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208, nebo poštou na adresu: Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
 • Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení č. 06/2022 - neotvírat“.

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely této veřejné výzvy v souladu s platnými právními předpisy. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na webu města www.bakovnj.cz – Samospráva – Ochrana osobních údajů a uchazeč potvrzuje seznámení s nimi na přihlášce do výběrového řízení.

Výběrová komise může rozhodnout o osobním pohovoru s oslovenými uchazeči.

Město Bakov nad Jizerou si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout nabídku žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.

Případné dotazy zodpoví Bc. Jiřina Štučková, tajemnice(vedoucí úřadu), na tel. 703 486 680.

5.4.2022 14:05:01 - aktualizováno 22.4.2022 11:07:08 | přečteno 1120x | magdalena.bulirova
load