Distanční výuka pro předškoláky a velikonoční hra v MŠ

Velikonoční hra

Od 1. 3. 2021, kdy byly usnesením vlády ČR uzavřeny všechny mateřské školy, zahájila i naše školka distanční výuku pro předškolní děti, děti v posledním roce před nástupem do základní školy.

Prostřednictvím webových stránek školy jsme nabízeli mimořádná čísla našeho Předškoláčka, kde jsou vloženy aktivity z různých oblastí vzdělávání vhodné pro distanční výuku. Každé pondělí se děti mohly těšit na nová témata, například Pohádky, Koblížek, Voda, Přichází jaro, Velikonoce, Bakov – moje město. Předškoláčka mohly samozřejmě plnit i mladší děti. Inspirativní úkoly byly situovány na doma, ale některé také na pobyt venku – náměty k výtvarné a pracovní činnosti, pohybové aktivity, básničky, pohádky, omalovánky, cvičení logopedické prevence a pracovní listy z oblastí zrakového a sluchového vnímání, předmatematických představ, řeči, vnímání prostoru a času, kresby, grafomotoriky, hrubé a jemné motoriky. Nechyběla ani jarní sportovní hra a zábavné úkoly připravené ve Volnočasovém areálu. Také jsme nabízeli možnost materiály vyzvednout v mateřské škole. Pokud se děti chtěly pochlubit svými výtvory, fotografie byly zaslány do školky emailovou poštou a umístěny na webové stránky. Na další se budeme těšit, až se ve školce sejdeme. Určitě si je všechny prohlédneme a zařadíme do dětských portfolií.

Naší společnou radostí bylo ozdobení plotu školky, kde děti mohly nalézt naše tradičně netradiční putování za velikonočním zajíčkem. Děti splnily několik úkolů a poté určitě zajíčka našly.

Tento čas jsme také využili k dalšímu vzdělávání, poslechli jsme si webinář vztahující se k práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a webinář týkající se distanční výuky.

Upravili jsme si krásně celou školní zahradu – shrabali listí, prokypřili půdu, prostříhali keře, zametli a prostě okolí školky pěkně společně připravili na první dny otevření. Zimní výzdobu oken jsme vyměnili za jarně sluníčkovou. Ve školní kuchyni proběhla výměna podlahové krytiny a vymalovalo se. Proběhla také renovace přívodů vody.

Věříme, že již brzy bude zase naše školka plná dětského smíchu a prožijeme radostně jarní dny.

Kolektiv mateřské školy

Velikonoce v MŠ

Velikonoční hra

Velikonoční hra

 
Velikonoční hra

Velikonoční hra

 
Velikonoční hra

Velikonoční hra

 
Velikonoční hra

Velikonoční hra

 
Velikonoční hra

Velikonoční hra

 
Velikonoční hra

Velikonoční hra

 
Velikonoční hra

Velikonoční hra

 
 
16.4.2021 10:25:29 | přečteno 281x | magdalena.bulirova
load