Činnost strážníků MP při požárech

požáry

Od začátku letošního roku strážníci MP v Bakově nad Jizerou zaznamenali  6 výjezdů souvisejících se zjištěným požárem.

První požár byl přijat na služební  telefon  datovou větou od SDH již v sobotu 5.ledna, kdy strážníci provedli asistenci v okolí požáru pneumatik u polního skladu siláže podél komunikace  R10.

V únoru pak strážníci vyjížděli ihned počátkem měsíce (v sobotu 2.2.) na hlášený požár v lokalitě Na Jeřábu, kde nějaký vandal zapálil starý nábytek.

V měsíci březnu pak strážníci zaznamenali tři požáry.  Ve středu 6.3. hlásil občan požár skladu krmiva pro ryby u  komunikace vedoucí podél rybníků na Zvířetice. Zde strážníci zajistili místo požáru a přivolali HZS. V sobotu 23.3. pak hlídka při kontrole zjistila kouř pod lesíkem v Malé Bělé. Po kontrole místa, kde byl zjištěn hořící různý odpad byl též přivolán HZS. V pátek 29.3. hlídka vyjížděla opět na žádost hasičů k halám podniku Faurecia, kde bylo hlášena závada elektroinstalace.

Prozatím poslední požár byl hlídkou zjištěn při kontrole města v pondělí  1.4., kdy si strážník všiml kouře za halou podniku Doba  v ulici Na Výsluní a následně  zjistil zahoření staré suché trávy. Na místo přivolal hasiče, kteří  museli likvidovat oheň na rozloze cca 20 x 30 metrů.

Po přijetí oznámení datovou větou na služební telefon strážníci vyjíždějí zkontrolovat uvedené místo a ve spolupráci s HZS a SDH zabezpečují buď místo požáru nebo usměrní dopravu pro hladký průjezd vozidel HZS.

V souvislostui s přicházejícím jarem je potřeba podotknout, že podmínky pálení ořezaných větví jsou stanoveny zákonem „O ochraně ovzduší“.  Pro vlastní počin pálení je dobré vědět, že mohou být všímavým občanem k Vašemu pozemku přivoláni hasiči, kteří by mohli být potřeba v současné době na jiném místě.  Pro tento případ je na internetu zajištěna stránka (http://hzssk.webrex.cz/index.php?menu=3),  kde si může každý zaevidovat den a místo pálení většího ohně.  Současně je dobré informovat i Městský úřad – odbor životního prostředí  (hyzler@bakovnj.cz) a strážníky Městské policie (policie@bakovnj.cz). 

Aleš Konývka
ředitel MP

Činnost strážníků MP při požárech

požáry

požáry

 
požáry

požáry

 
požáry

požáry

 
požáry

požáry

 
 
10.4.2013 13:39:03 | přečteno 830x | magdalena.bulirova
load