Nové signalizační zařízení

Přechod pro chodce v Chudoplesích

Na přelomu měsíců listopadu a prosince bylo v obci Chudoplesy nainstalováno a uvedeno do provozu nové signalizační zařízení, které by mělo zvýšit bezpečnost chodců, přecházejících tuto frekventovanou komunikaci. 

Toto signalizační zařízení bylo pořízeno z dotace pro zvýšení bezpečnosti v silničním provozu od podniku Škoda Auto a. s. , dodáno a nainstalováno bylo firmou FUTURE PRODUCT DESIGN a. s. , Praha. Jedná se o zařízení, které není připojeno k elektrické síti, jelikož e napájeno pomocí solárních panelů.

Podstata provozu tohoto zařízení spočívá v aktivní spoluúčasti chodce při signalizaci řidičům, že chce vstoupit do vozovky. Stisknutím a podržením tlačítka nejen že dává najevo blikajícím nápisem „POZOR CHODCI“ svůj záměr přecházet, ale současně mu to zabraňuje bezmyšlenkovitě vběhnout do vozovky. Na přechod chodec vstupuje až po ujištění, že vozidla zastavila. V momentě kdy vozidla zastaví, chodec uvolní tlačítko a začne přecházet, blikající panel se změní ve svítící a nadále upozorňuje řidiče, že na přechodu je chodec. Tím, že zařízení na obou stranách spolu komunikují bezdrátově, stejnou informaci mají i řidiči přijíždějící z druhé strany.

Pevně věřím, že instalace a používání tohoto zařízení přispěje k větší bezpečnosti našich občanů.

Aleš Konývka, ředitel MP

Nové signalizační značení

Přechod pro chodce v Chudoplesích

Přechod pro chodce v Chudoplesích

 
Přechod pro chodce v Chudoplesích

Přechod pro chodce v Chudoplesích

 
 
5.12.2013 9:13:51 | přečteno 1049x | magdalena.bulirova
load