Prázdninová činnost

Spáč v parku

Od počátku měsíce července začaly dětem prázdniny a většině dospělých i čas dovolených. Pro strážníky Městské policie v Bakově nad Jizerou však prázdniny nenastávají a přibývá i mnoho preventivní činnosti.  

Od počátku června do poloviny měsíce srpna se strážníci potýkali v osmi případech s volně pobíhajícími psy. Ve čtyřech případech se majitel o svého psa přihlásil a byl mu předán. Ve čtyřech případech se psa nepodařilo strážníkům odchytit nebo se již na místě nenacházel.

V souvislosti s extrémně teplým létem souvisí i další činnost strážníků, kdy se mnozí z občanů po „posilnění“ alkoholem nalézají ve stavu podnapilosti a stanou se nebezpečnými nejen pro své okolí, ale i pro sebe samé. V uplynulém letním období řešili strážníci sedm případů, z nichž v jednom případě se muži udělalo nevolno a bylo mu přivoláno lékařské ošetření, jeden mladík se po požití alkoholem poranil v obličeji a byl převezen rychlou záchrannou službou k dalšímu ošetření. Čtyři muži byli strážníky „rozchozeni“ a odesláni do místa svého bydliště. V posledním případě byl muž, původně podezřelý z podnapilosti, který při kontrole hlídkou mluvil nesrozumitelně a zmateně, po marné snaze zjistit jeho totožnost předveden na obvodní oddělení Policie ČR v Mnichově Hradišti. K odvozu na záchytnou stanici nemuseli strážníci prozatím přistoupit.

V jednom případě pak hlídka prováděla asistenci při usměrňování dopravy při dopravní nehodě v ulici Žižkova.

V souvislosti s teplým letním počasím pak strážníci provádějí častější kontroly v okolí Volnočasového areálu, hradu Zvířetice a informačního střediska v Podhradí. Vzhledem k informacím o dění v nedalekém uprchlickém táboře v Jezové a situaci s běženci v naší republice, provádějí strážníci i častější kontroly místního i hlavního vlakového nádraží a více sledují pohyb osob po městě.

 Aleš Konývka, ředitel MP

Z prázdninové činnosti

Dopravní nehoda

Dopravní nehoda

 
Spáč v parku

Spáč v parku

 
 
2.9.2015 22:14:44 | přečteno 632x | magdalena.bulirova
load