Prosincové střípky

Z činnosti městské policie

... z činnosti městské policie:


První prosincovou neděli vyjížděli strážníci v 13:41 hod. na základě SMS zprávy SDH k požáru domku v Bakově n Jizerou. Při příjezdu na místo bylo hlídkou zjištěno, že se jedná o cvičení a tak strážníci zajistili bezpečný průjezd vozidla hasičů k místu údajného požáru.
Od 14 hodin se pak strážníci věnovali dohledu na Mírovém náměstí při vánočním programu spojeném s rozsvícením vánočního stromku.

5. 12. v 10:58 hodin přijali strážníci oznámení o poruše na železničním přejezdu na hlavní silnici na Veselou, kde neustále bliká červené světlo a na komunikaci se tvoří kolona vozidel. Při kontrole místa již signalizace fungovala a komunikace byla průjezdná. V 11, 05 hodin pak strážník zjistil na kraji Bakova v Pražské ulici na silnici poházený různý odpad v podobě kartónů a krabic. Následně se na místo dostavilo vozidlo firmy Compag, jehož řidič si všiml závady v upevnění ochranné sítě a jel vozovku uklidit. Hlídka mu poskytla asistenci při úklidu komunikace.

7. 12. v 01:10 hodin zjistila hlídka při kontrole města v ulici Na Výsluní kontejner, který nějaký „šprýmař“ přemístil doprostřed vozovky. Kontejner strážníci z komunikace odstranili. Ve 12:25 hodin požádala policie ČR o prověření oznámení občana, který si všiml klíčů v zámku nákladního vozidla, zaparkovaného na parkovišti u Volnočasového areálu. Strážníci zjistili kontakt na majitele kamionu, vozidlo zabezpečili a zajistili předání klíčů řidiči. Ve13:12 hodin zjistila hlídka při kontrole města vozidlo, parkující nastartované, se zhasnutými světly a nezamčené uprostřed křižovatky ulic Boleslavská a Boženy Němcové. Po chvíli se dostavil řidič, který uvedl, že byl pouze koupit květinu. Jelikož u sebe však neměl všechny doklady, potřebné k řízení motorového vozidla, byla strážníky na místo přivolána hlídka policie ČR, která záležitost dořešila ve své kompetenci.

9. 12. v 17:00 hodin zjistila hlídka při motohlídce spadlou větev u vozovky podél Klokočské stezky. Strážníci větev z komunikace odstranili. Ve 20:12 hodin sebrala hlídka nalezenou použitou injekční stříkačku ve Volnočasovém areálu u restaurace Jizerka.

10. 12 absolvovali strážníci MP Bakov nad Jizerou ostré školní střelby v areálu střelnice v Milovicích.

12. 12. od 10:15 hodin prováděli strážníci asistenci a usměrnění dopravy při kácení stromů v Podhradí.

16. 12. v 16:00 hod. vyjížděli strážníci na sběr další stříkačky, kterou občané nalezli v parku u místního nádraží. Všechny nalezené stříkačky budou předány k odborné likvidaci.

21. 12. od 16:00 hodin byla provedena asistence hlídky při usměrnění dopravy při konání živého betléma v Malé Bělé.

26. 12. V 08:30 hodin sbírala hlídka další nalezenou stříkačku, tentokrát přímo na nádraží ČD Bakov. - město V 10:00 hodin zjistil strážník při kontrole vyvrácené dopravní značení na krajské komunikaci z Podhradí do Malé Bělé. Záležitost byla předána OVaŽP Městského úřadu. Ve 12:30 hodin byla občanem nahlášena poraněná srna u plotu Volnočasového areálu. Po kontrole místa strážník záležitost předal mysliveckému hospodáři, který zajistili odstranění již uhynulého zvířete.

Silvestrovskou noc začalo v 19:50 hodin převzetí fenky jorkšírského teriéra, kterou přinesl oznamovatel z luk v Podstráních. O fenku se přihlásila ještě večer majitelka, která ji již hledala.
Ve 21:50 hodin požádala o spolupráci policie ČR, která zaznamenala alarm na objektu kostela. Hlídka provedla kontrolu a zjistila, že kostel je řádně uzamčen a veškeré zabezpečení je nenarušeno.
Ve 23:00 hodin byla přijata jediná silvestrovská stížnost na pořádání ohňostroje v Boleslavské ulici, kde však již strážníci uvedenou osobu nezastihli.
Ve 23:35 hodin bylo strážníky zjištěno nefunkční veřejné osvětlení v ulici Na Výsluní a přilehlých ulicích. Do rána hlídka prováděla zvýšenou kontrolu této lokality a následně záležitost předala odpovědnému pracovníku Městského úřadu.
V 00:35 hodin při kontrole města zjistili strážníci v Boleslavské ulici jednu z rodin, která se rozhodla oslavit příchod Nového roku nestandardně a to posezením u zahradního stolku se slunečníkem. Bohužel si k tomu vybrala hlavní komunikaci a tak strážníci museli po domluvě nařídit odstranění stolku z vozovky.

V průběhu měsíce prosince řešili strážníci 12 přestupků v dopravě. 5 přestupků bylo řešeno blokovými pokutami v celkové výši 1. 000, - Kč, 2 přestupky byly řešeny domluvou a 5 řidičů, kteří se nedostavili na předvolánky, bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Aleš Konývka
ředitel MP

Prosinec 2013

Z činnosti městské policie

Z činnosti městské policie

 
Z činnosti městské policie

Z činnosti městské policie

 
Z činnosti městské policie

Z činnosti městské policie

 
 
13.1.2014 14:17:52 | přečteno 474x | magdalena.bulirova
load