Aktuální informace o stavu toku řeky Jizery III

Mezi devátou a desátou hodinou dopolední se začala hladina řeky Jizery v našem městě prudce zvedat. Během jedné hodiny tak voda vystoupala až do ulice Linkova k domu čp. 46, přičemž v ranních hodinách řeka Jizera začala stagnovat v místě, kde se nachází malý můstek při vjezdu do Bakova nad Jizerou. V 11.00hod byl vyhlášen třetí povodňový stupeň. Hlídka městské policie neprodleně vyrozuměla SDH Bakov nad Jizerou a na místo společně s nimi se dostavil i HZS Mnichovo Hradiště. V té době již zasedala povodňová komise města, která průběžně rozdělovala úkoly všem složkám ve městě.

Dle posledních informací Českého hydrometeorologického ústavu se stav řeky Jizery na horních tocích zlepšuje a hladina má klesající tendenci. Zvýšení hladiny v našem městě, tak mohou mít za následek přítoky malých potoků a říček napojujících se na řeku Jizeru.

Průběžná kontrolní zpráva MP:

Dne 27.09.2010 od 15.30hod započala hlídka MP kontrolní činnost nad stavem toku řeky Jizery.

Kontrolní údaje hladiny řeky Jizery v cm:

27.09. 17.05hod - 468
27.09. 18.30hod - 480
27.09. 19.35hod - 495
27.09. 21.00hod - 500
27.09. 22.30hod - 510
27.09. 23.45hod - 513
28.09. 01.00hod - 519
28.09. 01.30hod - 520
28.09. 02.45hod - 523

Z důvodu neprůjezdnosti komunikace bylo znemožněno hlídce MP dále provádět kontrolu stavu hladiny řeky na komunikaci - most Bakov n.J. - Malá Bělá. Situace byla dále monitorována prostřednictvím ČHMÚ.

Hlídka MP za použití výstražného světelného zařízení monitorovala v době od 27.9. - 16.00hod do 28.9. 01.30 hod spádové obce Podhradí a Malá Bělá.  Ve výše uvedených obcích byl hlídkou MP za použití reprodukovaného zařízení, vyhlášen druhý povodňový stupeň a dále byli upozorněni občané na připravenost před případnými povodněmi.

Hlídka MP se telefonicky spojila s panem Bartoněm (obec Podhradí) a paní Čapkovou (obec Malá Bělá) s případnou součinností. Dále byl průběžně informován vedoucí SDH Bakov nad Jizerou, pan Štěpán Dvořák.

Hlídka MP se dne 27.9.2010 v cca 13.00hod se spojila s S.U.S. Mnichovo Hradiště z důvodu žádosti o zajištění dopravního značení v obci Podhradí, kde docházelo k zaplavení hlavní komunikace, dále
dne 27.9.2010 v cca 16.00hod z důvodu žádosti o zajištění dopravního značení na komunikaci Bakov nad Jizerou směr Malá Bělá, kde došlo k vylití řeky Jizery, dále
dne 28.9.2010 v cca 7.30hod z důvodu žádosti o zajištění efektivnějšího dopravního značení na komunikaci Bakov nad Jizerou směr Malá Bělá, dále
dne 28.9.2010 v 10.37hod z důvodu žádosti o zajištění dodání dopravního značení za most na komunikaci směr Malá Bělá

Aktuální informace o stavu toku řeky Jizery III

Aktuální informace o stavu toku řeky Jizery III

Aktuální informace o stavu toku řeky Jizery III

 
Aktuální informace o stavu toku řeky Jizery III

Aktuální informace o stavu toku řeky Jizery III

 
Aktuální informace o stavu toku řeky Jizery III

Aktuální informace o stavu toku řeky Jizery III

 
Aktuální informace o stavu toku řeky Jizery III

Aktuální informace o stavu toku řeky Jizery III

 
Aktuální informace o stavu toku řeky Jizery III

Aktuální informace o stavu toku řeky Jizery III

 
 
28.9.2010 12:43:00 - aktualizováno 1.9.2011 9:28:59 | přečteno 2035x
load