Evidence psů a povinnosti majitele

Ze znění Obecně závazná vyhlášky č. 4/2006 města Bakov nad Jizerou o čistotě a veřejném pořádku ve městě vyplývá pro majitele psů mimo jiné i povinnost označit psa při pohybu na veřejném prostranství evidenční známkou, kterou mu vydá Městský úřad Bakov nad Jizerou, jako správce místního poplatku ze psů. Známku, na které je vyznačen název města a evidenčního čísla psa, obdržel každý majitel, který splnil svou povinnost stanovenou Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2006 o místních poplatcích a nahlásil na městském úřadě svého psa do evidence. Známka je nepřenosná na jiného psa a ztrátu nebo odcizení je majitel povinen oznámit do 15 dnů na MěÚ.

 

Upozorňujeme majitele psů, že městská policie se zaměřila na kontrolu evidenčních známek. Termín splatnosti poplatku ze psů je 30.4. Od poloviny května budou strážníci městské policie sankciovat majitele psůza nedodržení této povinnosti.

Pokud někdo z Vás známku nemá, může se dostavit na finanční odbor MěÚ (pokladnu), kde mu bude náhradní známka vydána.

 

Dalším problémem, se kterým se stále častěji městská policie setkává, jsou psi „na volno“. Naposledy řešili strážníci případ ženy, kterou napadl právě takto pobíhající pes. Jako každý den byla na procházce se svým čtyřnohým miláčkem, když na něj zaútočil cizí pes. Žena ve snaze ubránit své zvíře proti napadení, utrpěla drobné zranění ruky a škodu na svém oblečení. Majitel agresivního psa totiž neměl zvíře bezpečně na vodítku a dle jeho slov tuto reakci vůbec nečekal, protože údajně nikdy předtím jeho pes nikoho nenapadl.

 

 

Daniel Šulc

ředitel MP

18.3.2010 20:08:40 - aktualizováno 1.9.2011 10:25:27 | přečteno 709x | magdalena.bulirova
load