Městská policie a doprava

Dopravní přestupky

Jednou z věcí, která nás v Bakově nad Jizerou pálí, je parkování vozidel. Nejen občané z jiných obcí, ale i bakovští často nedodržují zákonné normy při parkování vozidel. 

Od začátku letošního roku do konce měsíce července museli strážníci řešit celkem 235 dopravních přestupků. Na špatně parkující vozidla pak strážníci vypsali 190 předvolánek pro nepřítomného řidiče a na blokových pokutách vybrali 28.600 Kč. Při několika bezpečnostních akcích spojených s radarovým měřením rychlosti bylo zjištěno 34 přestupků, na pokutách vybráno 14.500 Kč a 13 řidičů bylo oznámeno na odbor dopravy Magistrátu města Mladá Boleslav. 

Kontrola dodržování zásad parkování není však jedinou činností, kterou se strážníci zabývají. Ve spolupráci s komisí pro bezpečnost a veřejný pořádek se strážníci spolupodílí na návrzích úprav dopravního značení. V letošním roce bylo například realizováno umístění nových zrcadel v Brigádnické ulici, na Horkách, výměna zrcadla v Pražské ulici a instalace zrcadla na Rečkově. Dále byla zjednosměrněna komunikace na Trenčíně v ulici Ku Splávku, kde se tímto zlepší situace při parkování a průjezdu vozidel. Zde by ještě, na návrh jednoho z radních, mělo být instalováno značení, umožňující jízdu cyklistů v protisměru. 

Podařilo se umístit dopravní značení, zamezující parkování kamionů a nákladních vozidel nad 3,5t před hlavním vstupem do Volnočasového areálu. V ulici Smetanova pak často docházelo k poškozování chodníku a jednoho z domů našich občanů, a tak zde bylo instalováno dopravní značení, zakazující vjezd vozidel nad 7,5 t mezi ulicí Husova a Tyršova. 

Dále pak strážníci podávají návrhy na výměnu poškozených dopravních značek.

Aleš Konývka, ředitel MP

Dopravní přestupky

Dopravní přestupky

Dopravní přestupky

 
Dopravní přestupky

Dopravní přestupky

 
Zákaz parkování kamiónů u VČASu

Zákaz parkování kamiónů u VČASu

 
 
12.9.2017 15:20:55 | přečteno 447x | magdalena.bulirova
load