Zákaz kouření

cigareta

Přesto, že nový protikuřácký zákon platí již od 31. 5. 2017, mnozí z nás ani netuší, že se netýká jen kouření v restauračních zařízeních. Tento zákon č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nám ukládá, jak omezit dostupnost tabákových a podobných výrobků, alkoholických nápojů a omezení užívání návykových látek. 

Dnes bych se ale chtěl věnovat hlavně tolik diskutovanému zákazu kouření. Zákon nám ukládá, že se nesmí kouřit ve veřejně přístupném vnitřním prostoru a v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného pro kouření. Dále je zakázáno kouřit ve veřejném dopravním prostředku, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy. Nástupištěm se v tomto případě rozumí prostor určený k nástupu a výstupu osob z prostředků hromadné dopravy, který v případě, že není vymezen, platí obecně prostor v šíři 5 m a délce 30 m před a 5 m za označníkem zastávky. Dále je zakázáno kouřit ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejícím s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo jiném zařízení pro léčbu závislostí. Dále se kouřit nesmí ani v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, která není zařazena do rejstříku škol a školských zařízení, kde je poskytována péče o děti do 3 let, kde je poskytována péče o skupinu dětí nebo kde je poskytována mimoškolní výchova a vzdělávání dětí.

Samozřejmě je zakázáno kouřit ve škole a školském zařízení, v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného pro osoby mladší 18 let a ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť, ve vnitřním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu konání kulturní a taneční akce. Ve všech těchto uvedených místech je zákaz používání i elektronické cigarety, s výjimkou prostor, na které se zákaz nevztahuje. A nakonec je zakázáno kouřit s výjimkou užívání vodních dýmek ve vnitřních prostorech provozovny stravovacích služeb a v poslední řadě i v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou venkovních prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

Pokud majitel nebo provozovatel zařízení zjistí porušení tohoto zákona, je povinen osobu, která zákon poruší vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala anebo aby prostor opustila. Tato osoba je povinna výzvy uposlechnout.

Za tyto přestupky může být přestupce na místě řešen pokutou až do výše 5. 000,-Kč.

Aleš Konývka
ředitel MP
21.7.2017 12:52:37 | přečteno 412x | magdalena.bulirova
load