Jízda v zimním období

sněhové řetězy

S blížící se zimou přibývají i povinnosti řidičům automobilů. Kromě přípravy na zimu, dolití nemrznoucí chladící směsi, kontrola a dobití autobaterie, ještě zákon o provozu na pozemních komunikacích upravuje používání zimních pneumatik. 

V období od 1. listopadu do 31. března je dána řidičům povinnost, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob) nebo N² (podkategorie motorových vozidel základní kategorie N (motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů), jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 12 000 kg), k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm. 

Jako další povinnost, na kterou mnozí z řidičů zapomínají, je řádně si očistit zamrzlá či zasněžená okna. Zákon výslovně zakazuje řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran, anebo řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

Je dobré si uvědomit, že špatné obutí nebo očištění našeho vozidla může znamenat nebezpečí nejen pro nás, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu.

Aleš Konývka
ředitel MP
19.11.2018 13:43:48 | přečteno 310x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load