Povinnost chodců a cyklistů

cyklo

V podzimním období stále ještě mnozí z nás k dopravě často používají jízdní kola nebo chodí do zaměstnání pěšky. Je nutné si opět připomenout, že se již brzy stmívá a v ranních hodinách je též snížená viditelnost. 

Pominu-li skutečnost, že by naším hlavním osobním zájmem měla být naše vlastní bezpečnost, povinnost být bezpečně osvětlen nám ukládá i zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

V místech, kde není chodník, musí chodec, pokud se nepohybuje v útvaru, jít po levém okraji vozovky, při čemž za snížené viditelnosti má povinnost mít na sobě reflexní prvky. Zákon stanoví doslova: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích“.

Stejnou povinnost má i cyklista, pro něhož je tato povinnost v zákoně stanovena takto: „Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem“.

Pominu-li skutečnost, že se jedná hlavně o naše zdraví, zákon stanoví za porušení této povinnosti možnost udělení pokuty příkazem na místě do výše 2. 000 Kč a to pro chodce i cyklistu.

Aleš Konývka
ředitel MP
20.10.2018 17:20:39 | přečteno 283x | magdalena.bulirova
load