Nebezpečí v zimním období

Bruslení

I když si letošní zima s námi pohrává, je nutné si připomenout rizika, spojená s tímto obdobím. O povinnostech chodců a užívání zimních pneumatik na vozidlech jsem psal v minulých číslech Bakovska. 

S tímto obdobím, kde se střídají teplé dny s náhlým sněžením nebo mrznoucím deštěm, je používání zimních pneumatik na motorových vozidlech téměř nezbytností. Mezi další povinnosti řidičů, podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, patří i řádné očištění výhledových ploch z vozidla a zajištění bezpečného výhledu dopředu, do stran i dozadu. Současně platí i povinnost odstranit z vozidla a nákladu kusy sněhu a ledu, které by se mohly za jízdy uvolnit a ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Je dobré si uvědomit, že zvláště v ranních a odpoledních hodinách, kdy je špatná viditelnost, je velmi snadné přehlédnout i chodce na přechodu a spadlý kus ledu může také způsobit chodcům vážné poranění nebo velkou škodu na vozidlech či majetku. 

Mezi další nástrahy zimy, které na nás číhají, je nestabilita ledových ploch. Letos sice ještě nepřišly mrazy, které by zajistily pevnou ledovou plochu, vhodnou k bruslení, ale tato situace jistě nastane. Je potřeba o této záležitosti uvědomit hlavně naše nejmenší občany, tj. děti. Ty ve své zvídavosti při prvních větších mrazech neodolají a dříve nebo později začnou zkoušet pevnost ledové pokrývky. Pokud led není pořádně vyzrálý a ztvrdlý, hrozí pak jeho prolomení a následné propadnutí osoby do ledové vody. V tomto období jsou i naši strážníci ostražitější a provádějí častější kontroly v okolí vodních ploch. 

Aleš Konývka
ředitel MP
19.1.2019 11:50:51 | přečteno 272x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load