Pobíhání psů po městě

pes

V posledních měsících se strážníci městské policie častěji museli zabývat volným pobíháním psů po městě. Jen za poslední tři měsíce vyjížděli strážníci celkem na 14 oznámení o volně pobíhajícím psovi. 

Čtyři psi se vrátili zpět k majiteli, dva byli umístěni v útulku, jeden u majitele náhradního a ostatních sedm se buď odchytit nepodařilo, nebo se již na místě nenacházelo. Ačkoliv obecně závazná vyhláška města dává vlastníkům psů povinnost psa zaregistrovat na městském úřadě a následně označovat psa evidenční známkou, kterou však většina odchycených psů tuto známku nemá. Strážník pak neví, komu pes patří a proces návratu k majiteli se značně prodlužuje. Může se stát, že pes známku ztratí i s obojkem, ale častěji má majitel známku umístěnu doma a ne na obojku psa.

V této souvislosti nám na pomoc přišel zákon o veterinární péči, který stanoví nejen povinnost majitele psa zajistit pravidelné očkování proti vzteklině, ale v povinnost psa nechat označit identifikačním číslem (alfanumerickým kódem), který umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete.

Tato povinnost se netýká pouze chovatelů psa, který byl označen čitelným tetováním před 3. červencem 2011.

V podstatě se tedy jedná o povinnost majitele nechat psa u veterinárního lékaře očipovat a číslo čipu zaznamenat v očkovacím průkazu. Následnou možností, bohužel ne však povinností, majitele psa je si číslo čipu zaevidovat v některém z registrů, což znamená, že po načtení čísla čipu můžeme odchyceného psa vyhledat v některém z registrů a vyrozumět jeho majitele.

Od nového roku by měli mít čtečku čipů k dispozici i strážníci městské policie.

Aleš Konývka, ředitel MP


17.10.2019 10:30:32 | přečteno 312x | magdalena.bulirova
load