Zásady jízdy na jízdním kole

kolo   řidítka

V probíhajícím období letních prázdnin jsme zaregistrovali zvýšený pohyb cyklistů po našem městě. V této chvíli je dobré si připomenout několik základních pravidel při jízdě na jízdním kole.

Naši cyklisté se neustále potýkají buď s neznalostí, nebo odmítají akceptovat zákon o provozu na pozemních komunikacích (Zák. 361/2000 sb., §57, §58), který jasně vymezuje jejich povinnosti. 

Začneme-li od našich nejmenších, jednou ze základních povinností dětí do 18 let je povinnost nosit za jízdy řádně nasazenou a připevněnou přilbu. Je s podivem, kolik dětí pustí jejich rodiče na komunikaci bez této základní ochranné pomůcky. Další povinností je doprovodit dítě mladší 10 let osobou starší 15 let při jízdě na pozemní komunikaci. A

 ani my, dospělí, na tom nejsme o nic lépe. Již základní povinností, je jezdit při pravém okraji komunikace, v žádném případě nejezdit po chodníku (což neplatí pro děti mladší 10 let) a je zakázáno vézt jakýkoliv předmět, který by znesnadňoval řízení jízdního kola. 

A v neposlední řadě jak má vypadat povinná výbava jízdního kola. V povinné výbavě jízdního kola musí být dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou stranách pedálů a na paprscích kol, zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojetěmi), zakončení ovládacích páček musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii a matice nábojů kol (pokud nejsou křížové nebo samoupínací) musí být uzavřené. 

Co se týká povinné výbavy, zde bych zvláště velký problém neviděl, ovšem do doby, kdy se na ulici sešeří a cyklista je povinen použít světla. Při jízdě za snížené viditelnosti, kdy je pozemní komunikace dostatečně a souvisle osvětlena může cyklista použít vzadu svítící či blikající červené světlo a vpředu svítící či blikající bílé světlo. Pokud však při jízdě není komunikace osvětlena, je cyklista povinen pozřít vepředu svítilnu bílé barvy (se samostatným zdrojem – dynamo, baterie), osvětlující komunikaci a samozřejmě vzadu svítící či blikající červené světlo.

V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že při nedodržení některé ze zásad a povinností při jízdě na jízdním kole ohrožujeme nejen ostatní účastníky provozu, ale především své zdraví a zdraví našich dětí.

 Aleš Konývka, ředitel MP


15.7.2020 20:35:40 | přečteno 227x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load