Doprava a zimní období

auto

Tak jak nám začalo zimní období, začali všem účastníkům i další povinnosti v souvislosti s bezpečností při provozu na komunikacích, které nám ukládá zákon o provozu na pozemních komunikacích. 

V první řadě je potřeba si připomenout povinnosti řidičů osobních automobilů. V období od 1. listopadu do 31. března musí být vozidlo opatřeno zimními pneumatikami, a to v případě, že se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na komunikaci během jízdy může tato situace vyskytnout. Hloubka dezénu pneumatik musí být nejméně 4mm u osobních vozidel a 6 mm u vozidel s hmotností nad 3,5 t. V horských oblastech se pak můžeme setkat s dopravní značkou C15a „Zimní výbava“, která upozorňuje řidiče, že v daném úseku musí mít vozidlo opatřeno zimními pneumatikami.

Další povinností řidičů, je mít řádně zabezpečený výhled z vozidla. To znamená, že řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran, což je v tomto období častým problémem.

Samozřejmě že tento zákon pamatuje i na chodce, kteří jsou povinni mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu, pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Tyto reflexní prvky musí být umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu.

Současně nemohu zapomenout na cyklisty. Ti mají povinnost mít za snížené viditelnosti za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Svá zákonná pravidla má i jízda na zvířeti a vedení a hnaní zvířat. I tady platí, že za snížené viditelnosti musí být jezdec na zvířeti označen na levé straně neoslňujícím bílým světlem viditelným zepředu a červeným neoslňujícím světlem viditelným zezadu. Průvodce vedených a hnaných zvířat musí být za snížené viditelnosti označen neoslňujícím bílým světlem. Od soumraku do svítání je zakázáno užívat k jízdě na zvířatech a k vedení zvířat silnice I. nebo II. třídy.

Je potřeba si uvědomit, že při pohybu v silničním provozu jde v první řadě o náš život a zdraví, které si můžeme ochránit při dodržování zásad bezpečnosti. 

NEJDE JEN O TO „VIDĚT“ ALE I „BÝT VIDĚN“.

Aleš Konývka
ředitel MP

Bezpečnostní prvky

Použití reflexní vesty

Použití reflexní vesty

 
Viditelnost chodců

Viditelnost chodců

 
 
14.11.2016 16:47:04 | přečteno 381x | magdalena.bulirova
load