Přerostlá zeleň

Zeleň zasahující do chodníku obtěžuje ...

Protože řada majitelů nemovitostí sousedících s místními komunikacemi včetně chodníků má vysazeny stromy a keře těsně u plotů, dochází k prorůstání a přerůstání větví na pozemky, které jsou součástí chodníků a místních komunikací. Zde pak tyto přerostlé větve zužují profil komunikací. 

V průběhu měsíce září budou strážníci MP provádět ve spolupráci s odborem životního prostředí městského úřadu kontrolu nemovitostí, jejichž zeleň zasahuje do chodníků a komunikací.

Majitelé těchto nemovitostí budou strážníky upozorněni na vzniklý nedostatek a následně vyzváni k odstranění tohoto nedostatku. Zeleň z přilehlé nemovitostí, podle zákona č. 13/1997, ve znění pozdějších předpisů, nemůže zasahovat do chodníku ani komunikací a bránit tak v jejich bezpečném užívání a musí být odstraněna na náklady vlastníka nemovitosti.

Aleš Konývka, ředitel MP

Obtěžující zeleň

Zeleň zasahující do chodníku obtěžuje ...

Zeleň zasahující do chodníku obtěžuje ...

 
Zeleň zasahující do chodníku obtěžuje ...

Zeleň zasahující do chodníku obtěžuje ...

 
 
12.9.2016 19:00:49 | přečteno 496x | magdalena.bulirova
load