Co se dělo ve škole?

Školní ples 2017
informace vedení školy

  • Průběh 2. pololetí školního roku 2016/2017

Na začátku nového pololetí navštívil naši školu zástupce nakladatelství Fraus a představil učitelům nové interaktivní učebnice. V březnu probíhaly zajímavé besedy společnosti Slánka na téma „Legální drogy, Extremismus, Jsem originál“. V polovině března (17. 3.) se uskutečnil školní ples, na kterém byli žáci devátých tříd slavnostně dekorováni. Koncem měsíce si škola připomněla narozeniny Učitele národů Jana Amose Komenského a pedagogové oslavili svůj den příjemným posezením.

Začátkem dubna jsme byli proškoleni v civilní obraně a 8. 4. škola tradičně pomáhala na žákovském běhu Bakovem. Následující den byl pořádán velikonoční jarmark. 11. -12. dubna probíhal zápis budoucích prvňáčků. 12. dubna se škola zapojila do ekologického programu „Tonda obal na cestách“. Koncem měsíce se žáci podíleli na sběru starého papíru. Dále v dubnu škola poskytla rodičům a žákům možnost zakoupit potřebné vybavení na Bazárku sportovních potřeb. 27. -28. dubna u nás proběhla celorepubliková dějepisná soutěž s názvem Historiáda.

Květen škola zahájila barevným týdnem. Druhý květnový víkend navštívili učitelé a zaměstnanci školy historické město Kroměříž a poutní místo Velehrad. V polovině měsíce byly znalosti našich deváťáků otestovány ČŠI. 16. 5. zkoumali šesťáci přírodu v okolí Bakova v přírodopisném programu „Kdo je tu doma?“ Téhož dne proběhl pro mladší žáky pořad Českého rybářského svazu „Ve vodě nežijí jen vodníci“. Starší žáci se dozvěděli zajímavé informace 17. května na besedě se zaměstnanci a vězni věznice v Jiřicích. Koncem května zavítali do školy členové společnosti Zayferus a ukázali dětem mnoho dravých ptáků. Žáci se seznámili s problematikou chovu dravců v zajetí. 25. 5. nastala dlouho očekávaná školní akademie, kde diváci mohli zhlédnout mnohá povedená vystoupení, která žáci nacvičili v průběhu 2. pololetí s pomocí svých pedagogů.

2. června jsme všichni oslavili Mezinárodní den dětí ve volnočasovém areálu i na školním hřišti. Pro žáky byly připraveny různé neobvyklé atrakce a mohli si vyzkoušet např. malování se zavřenýma očima nebo slalom na lyžích pro pět osob. Páťáci trávili konec školního roku v Chřibské na škole v přírodě. Celý červen probíhaly třídní výlety a vyšší ročníky kromě toho vyjely na exkurze do Prahy, Lidic a Lán.

5. dubna byla podána žádost o dotaci z OP VVV s názvem „ Profesní rozvoj pedagogů ZŠ Bakov nad Jizerou“.

  • Plány na hlavní prázdniny

Na hlavní prázdniny je naplánována rekonstrukce tří učeben pro budoucí první třídy. Některé další třídy se dovybaví nábytkem. Zrekonstruuje se také družina a knihovna. Budou opravené dveře na 1. stupni a dlažba na 2. stupni. Chodby a některé učebny na druhém stupni změní výmalbu. V šesti třídách bude vyměněna podlaha.

Děkujeme všem za podporu, přejeme krásnou dovolenou a dětem zasloužené prázdniny.

Učitelé ZŠ

20.7.2017 17:24:54 | přečteno 308x | magdalena.bulirova
load