Ohlédnutí za pololetím a další plány ve škole

Ze školních akcí r. 2016/2017

V červenci 2016 nastoupila nová ředitelka Ing. Bc. Petra Kremlová. Škola začala nabírat nový směr. 

Již o prázdninách proběhly úpravy interiérů budovy 1. stupně. Prvňáčky jsme netradičně přivítali v parku u školy, vybudovali jsme Stezku bosých nohou, rozšířili jsme projektové dny - jablečný týden, netopýří projekt, týden stromů, strašidelný týden se spaním ve škole, vánoční projekt se školním jarmarkem, zpívání u stromu na náměstí a vánoční zpívání na schodech ve škole, projekt pravěk a mnoho dalších akcí. Žáci naší školy pořádají čtenářské dílny v knihovně Mnichovo Hradiště. Zapojili jsme se do projektu Sněhuláci pro Afriku a vybrali 4 600 Kč na pomoc africkým dětem. 19. 2. - 24. 2. 2017 proběhl lyžařský kurz v Bedřichově. O jarních prázdninách byla provedena „rekonstrukce“ tzv. cvičného bytu na multifunkční učebnu. V únoru se rozjel nový projekt Předškoláček. Je zaměřen na přípravu dětí k zápisu do školy, který se letos poprvé koná až v dubnu. Rozšiřuje se také spolupráce s mateřskými školami v Bakově - 6. 3. proběhne v MŠ beseda s rodiči budoucích prvňáčků. V MŠ Tymiška odstartuje projekt Čtení před spaním, kdy budou žáci ZŠ číst svým mladší kamarádům.

V rámci výzvy 47 poskytovatele dotace IROP bylo zažádáno a zpracován projekt na modernizaci rozvoje školy (vybudování nových učeben, šaten a venkovního areálu školy). Tento projekt, resp. žádost o dotaci podával zřizovatel, tj. Město Bakov nad Jizerou. Snad budeme úspěšní.

Škola se zapojí do šablon, kdy bychom mohli získat až 1 000 000 korun na různé aktivity.

A co nás ještě čeká?

  • 6. 3. proběhla kontrola inkluzivního vzdělávání.
  • 17. 3. ples školy, kde proběhlo dekorování žáků 9. tříd.
  • 11. a 12. 4. zápis do prvních tříd.
  • 12. 4. k nám zavítá projekt Tonda obal na cestách.
  • 27. 4. - 28. 4. se bude ve škole konat celorepublikový projekt Historiáda.
  • 25. 5. 2017 se můžete těšit na školní akademii.

Dále chystáme spoustu dalších projektů - noc s Andersenem, barevný týden, Den země a mnoho dalších akcí.

Od příštího školního roku dojde ke změně dodavatele „Ovoce do škol“. S tím je spojen i první školní den roku 2017/2018, kdy budou živí maskoti vítat budoucí prvňáčky.

Také nás čeká zapojení školy do projektu EU - ISIC pro ZŠ.

Takže spousta práce je za námi, ale mnohem víc je před námi. Děkujeme všem, kteří nás podporují. Mimořádné díky patří zřizovateli, který je pro nás velkou oporou.

Učitelé ZŠ

Akce 1. pololetí

Ze školních akcí r. 2016/2017

Ze školních akcí r. 2016/2017

 
Ze školních akcí r. 2016/2017

Ze školních akcí r. 2016/2017

 
Ze školních akcí r. 2016/2017

Ze školních akcí r. 2016/2017

 
Ze školních akcí r. 2016/2017

Ze školních akcí r. 2016/2017

 
 
21.3.2017 7:31:37 | přečteno 439x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load