Slyšeli jste někdy o Historiádě?

Rozhovor s Mgr. Bauerem

Ti z Vás, kteří mají děti školou povinné určitě ano. O účasti žáků bakovské základní školy na této akci v minulých letech jsme psali v Bakovsku. Letošní ročník proběhne v našem městě, a tak jsem se zajímala o to, co to vlastně Historiáda je, kdo ji pořádá, proč a proč v Bakově…

Mgr. Ivan Bauer, obrázek se otevře v novém okněVyzpovídala jsem proto Mgr. Ivana Bauera, pořadatele této akce a majitele agentury Hobit. A abyste věděli, s kým máte tu čest, dovolte mi Vám pana Bauera v úvodu stručně představit a pak se pustíme do krátkého rozhovoru.


Ivan Bauer vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor dějepis – pedagogika. Během studia 5 let vedl Turistický oddíl mládeže se zaměřením na historii. Pracoval také na Středisku státní památkové péče. V současné době působí jako učitel na Ortenově gymnáziu v Kutné Hoře a kromě učitelské profese vede již dvacet let agenturu Hobit, kde chystá semináře, kurzy a tábory.


 • Dobrý den pane magistře. Něco málo jsem čtenářům na Vás už prozradila. Chtěl byste mě doplnit?

Nebudu Vám přednášet svůj profesní životopis, koho zajímá, může si ho najít na mém webu www.ivanbauer.cz. Jen zmíním, že v oboru pracuji 22 let, pořádám kurzy pro školní vzdělávací programy, zážitkové kurzy o historii, didaktické semináře, píšu odborné publikace.

 • A co Vaše agentura?

Jedním z cílů agentury je nadchnout děti, přivést je k tvořivé činnosti a ukázat jim cenu přátelství. Zaměřujeme se na využití volného času. Začali jsme s jazykovým táborem, pak přibyly další tábory, víkendové akce, školní výlety. Snad jim pomáháme otevřít oči, ukázat cestu, vykřesat jiskřičku nadšení. Zájemci se mohou dozvědět více též na našem webu: www.agenturahobit.cz

 • Jak jsem již zmínila, pojem Historiáda není určitě úplně neznámý, ale mohl byste nám její podstatu, cíle a poslání přece jen přiblížit?

Jedná se o dvoudenní soutěž badatelských školních týmů v dějepise. Je to setkáním zanícených zájemců o dějepis a je také jednou z možností, jak pracovat s talenty a jak dovést děti k týmové práci, která je dnes tak potřebná.

Domnívám se, že Historiáda má v sobě některé nezanedbatelné výchovné momenty. Jednak je to její výrazné zájmové zaměření, jednak vzájemná spolupráce a jednak spojení s regionem.

Jestli je současná škola často orientovaná na chybu, pak Historiáda z tohoto bludného kruhu vybočuje, protože objevuje to, co žáci vědí a umí. Odpovědi často nejsou bipolární, černobílé, ale žádají kombinaci a logický úsudek. K cíli je možné dojít několika cestami a riziko chyby se snižuje.

Hra a hravost jsou průvodním znakem celé akce. Naplňuje se tu Platónův výrok: „Kdo má jednou jako muž něco velkého vykonat, musí se v tom cvičit od dětství ve hře. “

Přitom Historiáda není bezduchá hra, je to cesta k dějepisu etickému a opravdovému.

Podstatná a nezbytná je týmová práce. Soutěžní úkoly pokrývají látku čtyř postupných ročníků a tak se často stává, že to, co deváťák už zapomněl, brilantně vyřeší šesťák. Nezná šesťák zatím Čapkovy povídky? Nevadí. Má tu deváťáka, aby vyřešil detektivku o pádu rodu Votických…

Není tu místo na nevraživost ani výsměch. Myslím, že se projeví právě tolerance, spolupráce a dělení odpovědnosti.

V praktické části přijde ke slovu regionalistika, práce v terénu, pozorovací talent a postřeh.

Neméně podstatné je i to, že v roli organizátorů a pomocníků, rozhodčích a průvodců vystupují moji žáci. Mají pravomoc a zodpovědnost a rostou. I to je cesta k pozitivní motivaci a k poznání minulosti.

Je jasné, že soutěž není všelékem, ale může přispět k profesní orientaci, může dát pocítit úspěch, a to není málo.

 • Je pro účast v soutěži důležitý prospěch žáka nebo se může přihlásit kdokoli?

Jednička z dějepisu není podmínkou. Důležitá je chuť vyzkoušet si co umím. Většinou se žáci přihlašují na doporučení učitele dějepisu, ale mnohdy mají o účast v soutěži zájem sami.

 • Kdo se do soutěže může přihlásit?

Účast je zcela dobrovolná, účastní se žáci 6. – 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každá škola smí do soutěže vyslat právě jeden věkově smíšený tým. Přitom je vhodné a nutné, aby v týmu byli žáci všech postupných ročníků, protože úkoly nejsou monotematické, ale zahrnují nejrůznější témata. Vzájemná spolupráce je tu tedy nejen povolená, ale přímo nutná.

 • Co je cílem Vaší agentury jsme si již řekli. Můžeme tyto cíle v tématu Historiáda trochu rozvést?

Cílů je několik: Dát příležitost k tvůrčí práci žákům, které dějepis zajímá. Umožnit jim, aby se na chvíli stali historiky, badateli, aby kombinovali a rozvíjeli možnosti. Chceme jim ukázat mnohotvárnost historie a její výuky, propojit teorii a praxi a přenést dějepisné poznatky do terénu. Není to však jen o historii, důležitým cílem je i podpora schopnost týmové práce a mimo jiné i ověřit míru svých vědomostí v konkurenci a dát zadostiučinění učitelům.

 • Abychom si lépe dokázali představit průběh Historiády, mohl byste nám některé úkoly přiblížit?

Týmy plní teoretické i praktické úkoly. Podstatná je správnost, nikoli čas. Teoretické úkoly jsou sestaveny do soutěžního protokolu, který tým plní společně po celé dva dny.

K praktickým úkolům vysílá tým své zástupce.

Do programu soutěže dále patří například historická křížovka, návštěva muzea s bodovanými úkoly, průvodcovská činnost, městská hra, divadelní výstupy historických postav aj. Náplň je velmi různorodá.

 • Předpokládám, že soutěžní tým provází pedagog. Zapojuje se též nějak do soutěže nebo jen „fandí“?

Pro doprovázející učitele máme připravené didaktické a odborné semináře. Takže pedagog je tentokrát zbaven organizačních starostí a chceme mu umožnit, aby udělal také něco pro sebe. Kolegové tak získávají nové odborné poznatky, čerpají inspiraci a Historiáda se stává také jejich neformálním setkáním. Navíc si odvážejí soutěžní protokol svého týmu, který pak mohou využít pro vlastní praxi.

 • Kdo projekt financuje? Platí zúčastněné školy nějaké „startovné“?

Celou akci financuje pořadatelská škola, účastnický poplatek je pouze symbolický – 250 Kč na žáka i učitele. Z důvodu finanční náročnosti se dva roky Historiáda neuskutečnila, protože se nenašla pořadatelská škola, která by byla ochotna projekt financovat.

 • Letošní ročník je pro nás výjimečný tím, že se koná v BAKOVĚ NAD JIZEROU. Proč právě tady?

Každý rok vybereme jednu ze škol, která splňuje podmínky nejen pro pořádání samotné soutěže, ale je nutné, aby byla schopna zajistit i ubytování a stravování soutěžících a doprovázejících pedagogů. Letošní Historiáda proběhne ve vašem městě v rámci oslav 520 let povýšení Bakova nad Jizerou na město.

 • Následující otázku budu směřovat asi na Mgr. Václava Čecha, zástupce ředitelky ZŠ Bakov n. J. Financuje škola celou akci ze svého rozpočtu nebo sháníte sponzory? Jak je to s ubytováním a stravováním soutěžících? Kde budou soutěže probíhat?

Celou akci financuje Město Bakov nad Jizerou ze svého rozpočtu a to právě v duchu již zmíněných oslav 520 let povýšení Bakova na město.

Stravování žáků a pedagogů je zajištěno ve školní jídelně. V budově školy budou soutěže probíhat v prvním patře pavilonové budovy a přízemí bude sloužit jako zázemí a noclehárna. Z tohoto důvodu mají naši žáci po oba soutěžní dny ředitelské volno. Soutěžní úkoly budou žáci plnit i mino budovu školy – ve městě, plánujeme i soutěžní výlet na Bezděz.

 • A poslední otázka. Kdy máme bakovským žákům držet palce?

Letošní 19. ročník soutěže se uskuteční 27. – 28. 4 2017.

Pánové, děkuji za rozhovor.
Magdalena Bulířová
šéfredaktor Bakovska


MINIHISTORIÁDA PRO VÁS

Chcete si zkusit mini testík z Historiády? Tak s chutí do toho!

1) Oprav chyby ve větě o pravěku:

Pro období pravěku jsme odkázáni jen na písemné prameny, které zkoumají entomologové.

2) Součástí babylónského opevnění byla brána:

a) Gilgamešova b) Ištařina c) Chammurapiho d) Kleopatřina

3) Podle charakteristiky určete, kterou významnou osobnost popisuje:

Josífku, už to zase předěláváš? Vždyť jsi na tom pracoval kolik týdnů! A stojí tu ta práce pro pana kardinála Schwarzenberka a co ta socha pro Národní? No, já vím, Žižka byl jednodušší než kníže Václav, ale přece jenom. Vždyť pan Daubek tě taky nebude podporovat pořád. Měl bys za ním zajet.

4) Napiš jméno oběti a místo, kde ke zločinu došlo:

Barokní palác, byt v patře s okny na nádvoří. Otevřené okno koupelny a dole smutná hromádka – zhroucená postava v pyžamovém kabátku. Následoval státní pohřeb, lidé upřímně plakali. Pachatelé, pokud nějací byli, dosud nejsou známí.

oběť ……… místo …………

5) Co znamenají tyto zkratky z doby nedávné?

SNP ………, JZD ………, FB ………


Jak jste v testu obstáli?

řešení minihistoriády, obrázek se otevře v novém okně
10.4.2017 20:57:32 | přečteno 711x | magdalena.bulirova
load