Životadárná tekutina

9.A na exkurzi

Bylo by asi zbytečné hovořit o mimořádném významu, který má voda pro život. Důležitost vody jsme poznali všichni, když jsme měli žízeň. O tom, jak je voda významná, svědčí i množství ustálených slovních spojení, ve kterých se voda vyskytuje:

  • rostl jako z vody
  • z jedné vody načisto
  • všechno uteklo jako voda
  • sotva se držel nad vodou
  • tak dlouho chodila se džbánem pro vodu, až se ucho utrhlo.

Co je voda?

Je jednou z nejdůležitějších chemických látek, proto se o ní učíme také ve škole. Víme, že je to sloučenina vodíku a kyslíku, bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu. V tabulkách vyhledáme teplotu tání /nula stupňů/, teplotu varu /sto stupňů/, hustotu 0,9997g/cm. Vyskytuje se ve všech třech skupenstvích /led a sníh, voda, vodní pára/. Z hodin přírodopisu jsme se dozvěděli, že lidské tělo obsahuje 70% vody a ztráta 20% je život ohrožující.

Pitná voda musí splňovat specifické požadavky. Dne 6. 6. navštívili žáci 8. ročníku Úpravnu vody Rečkov, která je jednou z nejmodernějších a dovoluje nepoužívat v poslední fázi chlorování. Patří akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. Té také patří

Čistírna odpadních vod Mladá Boleslav - Podlázky, kde byli žáci 9. ročníku hosty v pondělí 19. 6. 2017. Ve větších městech se plánovitě budují čistírny odpadních vod. Není možné vracet vodu z průmyslu a domácností, aniž by nebyla ošetřena chemicky nebo biologicky. To by mělo za následek znečištění vodních toků a pro nás zhoršení životního prostředí. Žáci mohli zhlédnout „několik kádí“, kde jako vedlejší produkt vznikají kaly, které se dále využívají jako hnojivo v zemědělství.

Cestou zpět jsme mohli přemýšlet, zda opravdu, jak říká přední hydrolog Prof. RNDr. Bohumír Jánský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, by mohla chybět voda v České republice už v roce 2050. Zatím nás to netíží. Stačí otočit kohoutkem a každý den spotřebujeme 100 l na člověka. Ale bude to možné i do budoucna?

Účastníci exkurze z 9. ročníku 

Exkurze v čistírně odpadních vod

9.A na exkurzi

9.A na exkurzi

 
9.A na exkurzi

9.A na exkurzi

 
 
20.7.2017 17:12:31 | přečteno 250x | magdalena.bulirova
load