Hrátky na školní zahradě

Na školní zahradě

Září byl pěkný slunečný měsíc, a proto jsme využili naši rozlehlou zahradu a nejbližší okolí mateřské školy a pobývali co nejvíce venku. Na školní zahradě jsme cvičili, běhali, hráli míčové a pohybové hry, stavěli hrady z písku, ale také vyzkoušeli celý náš „vozový park“ – koloběžky, tříkolky, odrážedla a šlapací stroje.

Na naší zahradě je i hodně příležitostí k pohybovým aktivitám, námětovým hrám a environmentálním činnostem. Abychom i v exteriéru mohli rozvíjet děti po stránce edukativní, věříme, že bude podpořen náš projekt „Pořízení herních a edukačních prvků na zahradu mateřské školy“ v rámci grantového programu MAS Boleslavsko a bude tak další možnost vyžití na zahradě. Projekt si klade za cíl obohatit zahradu o další herní a edukační prvky, tak aby se stala podnětným místem pro rozmanité aktivity dětí.

Pokud by se tak stalo, měly by děti na zahradě nové prvky, které slouží k edukačnímu rozvoji – dřevěné pexeso, edukační panel s úkoly, prolézačku Čas, lanovou pyramidu a oblíbená auta Policie a Hasiči. Získáním těchto nových prvků budeme rozvíjet a posilovat: užívání všech smyslů pomocí smyslových, edukačních a psychomotorických her, fyzickou a psychickou zdatnost. Poslouží k procvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové), k seznámení se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, množství, orientace v čase a prostoru). V neposlední řadě zakoupené pomůcky poslouží k rozvoji prosociálních vztahů, komunikaci mezi dětmi, kooperativních dovedností. Partnerem v tomto projektu je naše bakovská základní škola. Naši zahradu totiž kromě 180 dětí ze školky využívají i děti ze školní družiny.

Na zahradě je to prima, ale rádi si vyjdeme i do dalších přírodních míst v našem městě a okolí. Letos se nám velmi vydařily polodenní vycházky do volnočasového areálu, kde si děti „zařádily“ na herních prvcích, proběhly se na kopec, protáhly se lanovím, vylezly na loď a vyzkoušely i skluzavky.

Krásné podzimní dny v přírodě přejí děti a zaměstnanci mateřské školy.

Na školní zahradě

Na školní zahradě

Na školní zahradě

 
Na školní zahradě

Na školní zahradě

 
 
14.10.2020 17:16:54 | přečteno 576x | magdalena.bulirova
load