Předvánoční čas v mateřské škole

Prosinec ve školce

Během prosince v jednotlivých třídách probíhaly vánoční besídky pro rodiče, které byly spojeny se společným tvořením. Děti a paní učitelky si připravily vánoční písničky, básničky, tanečky nebo dramatizaci pohádky. Společně jsme se tak všichni sešli a na chvilku se zastavili v náročném předvánočním shonu.

Na co se ale děti i paní učitelky těšily nejvíce, byla vánoční nadílka. Poslední prosincový týden v mateřské škole se nesl v duchu Vánoc a dárků. Děti si rozbalovaly nové hry, stavebnice, panenky, knížky, autíčka, které jim Ježíšek nadělil. Společně jsme poslouchali vánoční koledy a ochutnávali cukroví. Slavnostní vánoční atmosféru podpořily i naše paní kuchařky, které nám připravily vánoční hostinu.

Projekt Školka hrou za poznáním pomáhá naší školce v dalším rozvoji. 

Naše mateřská škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ I. Realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2017 a trvala 24 měsíců. Výše podpory činila 594 860,-Kč. Náš projekt nazvaný Školka hrou za poznáním I. byl kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ. 

Cílem našeho projektu bylo personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, který poskytoval větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, matematickou a čtenářskou pregramotnost, inkluzi, individualizaci, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání. 

Realizovali jsme několik setkání s rodiči za přítomnosti externích lektorů, která zcela jistě splnila tento účel. Jednou z akcí bylo milé příjemné setkání s paní ředitelkou Ing. Bc. Petrou Kremlovou a kolegyněmi z 1. stupně základní školy. Velký zájem ze strany rodičů o tuto přednášku nás potěšil. Rodiče získali základní informace o chodu školy, jejím rozvoji, plánovaných úpravách, nových učebnách. Postupně byla představena témata inkluze, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, genetická metoda čtení, písmo, prvky metody profesora Hejného, školská a žákovská rada. Rodiče zajímal průběh zápisu a připravenost na něj. Další akcí byla profesionální přednáška paní magistry Štěpánové – speciální pedagožky a paní doktorky Ivy Svárovské na téma Školní zralost. Obohatily nás o své poznatky, předvedly vhodné pomůcky pro předškoláky a především představily oblasti týkající se školní zralosti. Ochotně odpovídaly na dotazy rodičů a předávaly své zkušenosti ze speciálně pedagogické praxe. V lednu nás poctil svoji návštěvou přední dětský psycholog PhDr. Václav Mertin, který působí na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Několik desítek rodičů se zaposlouchalo do příjemných slov a rad týkajících se výchovy dítěte nejen v rodině. Pro nás to byl nevšední zážitek. 

Přesto, že Šablony I. jsou za námi, věříme, že budeme úspěšní i ve Výzvě č. 02_18_063 Šablony pro MŠ II. Začínáme 1. 1. 2019 a projekt Školka hrou za poznáním II. bude trvat dva roky. Tentokrát jsme zvolili opět osvědčenou personální podporu školního asistenta a chůvy k nejmladším dětem. Další zvolenou aktivitou bude další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií a sdílení zkušeností s dalšími školami. Tento projekt bude podpořen částkou 749 719 Kč. 

Logo, obrázek se otevře v novém okně

Těší nás, že naše mateřská škola získala v průběhu 4 let z evropských fondů výraznou částku 1 344 579 Kč na rozvoj školy.

Předvánoční čas

Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
Prosinec ve školce

Prosinec ve školce

 
 
21.1.2019 11:22:27 | přečteno 463x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load