Výlet do minulosti

Mateřská škola

Náš projekt s názvem „Výlet do minulosti s předškoláčkem Bakováčkem aneb Sedm divů, sedm tříd, sedm krás a sedm míst“ vytvořený při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa je v plném proudu. Po zářijové návštěvě výstavy korunovačních klenotů v Galerii Pod Věží v Mladé Boleslavi jsme se vypravili do historie opravdu dávné.

S praotcem Čechem jsme vystoupali na horu Říp (kopec ve Volnočasovém areálu). Cesta to byla opravdu nelehká, prodrali jsme se křovím a trním, ale vrchol jsme nakonec zdolali. Paní učitelka říkala: „Vidíme zemi mlékem a strdím oplývající.“ Tak jsme tomu uvěřili. Zajímavá pro nás byla i maňásková scénka o kněžně Libuši, která slavně vládla naší zemi s manželem Přemyslem Oráčem.

Příběh o svatém Václavovi jsme si vyposlechli se zatajeným dechem. Dozvěděli jsme se, že kdysi dávno, před mnoha a mnoha lety, se vládci České země narodili dva synové: starší Václav a mladší Boleslav. Tatínek jim však brzy zemřel, a tak hodný Václav žil u své babičky. Prý nikdy nezlobil, pěkně zpíval, dobře se učil a naučil se také číst. Což tehdy jen tak někdo neuměl. A jen co povyrostl, převzal vládu nad naší krásnou zemí. Stal se knížetem České země. A jako správný kníže se také uměl ohánět s mečem a jezdit na koni. Když chtěl nějaký nepřítel naši zemi napadnout, Václav s vojskem jej hnal až za hranice naší země. Václav se ale nerad pral a nerad zabíjel lidi. Věděl, že to není správné. A tak se občas s nepřítelem zkusil domluvit. Raději mu řekl: „Hele, když nebudeš na můj národ útočit a necháš ho žít v míru, zaplatím ti.“ Bratr Boleslav ale mezitím také vyrostl a chtěl se stát knížetem jako Václav. Nelíbilo se mu, že je Václav takový hodný. Představte si, že než by zabíjel nepřátele hlava nehlava, zaplatil jim a ještě se s nimi spřátelil. „Tak to teda ne!“ řekl si jednou Boleslav. „Takhle to dál nejde. Rozdává naše peníze náš dobytek … to já bych jim ukázal, jak se vládne u nás v Čechách.“ A dohodl se s kamarády, že Václava mečem zbaví trůnu a sám přebere vládu nad naší zemí.

Nevíme, jestli chtěl Boleslav Václava jenom mečem trochu postrašit, aby mu přenechal vládu, nebo mu ublížit, jisté ale je, že všechno dopadlo úplně jinak než v pohádkách. Boleslav pozval svého bratra Václava na křtiny svého synka a s ním také pozval své čtyři kamarády, aby zabili Václava. A tak když šel Václav 28. září brzy ráno do kostela, zaútočili na něj u dveří kostela muži s meči. Boleslav mečem probodl Václava a ten opřený o kostelní dveře zemřel. Lidé nemohli na dobrého Václava zapomenout, všichni ho měli rádi a vážili si ho i po jeho smrti. Kníže Václav se stal patronem naší země, ochráncem nás všech.

Na malou výpravu jsme se vydali do červené třídy, kde na nás čekala paní učitelka a v ruce držela dopis. Dopis od našich nových kamarádů – Honzíka a Marušky. Přijeli totiž na návštěvu do našeho hlavního města – Prahy a chtěli vidět co nejvíce památek. Podle vyprávění děti přiletěly na letiště a metrem se dostaly do centra Prahy. Dozvěděli jsme se, podle obrázků, jaká místa navštívily, kde se jim nejvíce líbilo, jak se jim dařilo jít podle mapy. Nové informace a poznatky o Praze jsme si vyslechli pod naší vlajkou, která nad námi vlála. Knížky byly také moc zajímavé, listovali jsme dlouho a hledali známá místa. Sestavený Chrám svatého Víta nás zaujal a prohlíželi jsme si jej ze všech stran velmi důkladně. Odměnou nám byl perníkový domeček asi ze Zlaté uličky. Už se těšíme do skutečné Prahy na výlet.

Byl to nádherný den. Prosluněný Pražský hrad lákal nejen české a zahraniční turisty, ale i ty naše nejmenší, kteří berou Hrad jako sídlo našich českých králů, sídlo prezidentů. Ve středu 10. 10. 2018 jsme jej s nejstaršími dětmi navštívili. Ráno jsme si museli trochu přivstat, abychom se vyhnuli pražské dopravní špičce. Vyjeli jsme po 7 hodině od školky. Cestou jsme si v autobuse povídali a míjeli známá i neznámá městečka, např. jak řekl jeden předškoláček, „Karbenátky“.

Po vystoupení z autobusu jsme přešli přes rušnou silnici a zamířili přímo k Hradu. Před vstupem do hradních prostor nás čekala bezpečnostní policejní prohlídka, děti se pozdravily s pány policisty a odpověděly na dotaz místa našeho bydliště. Na Prašném mostě se nám již najednou naskytl krásný pohled na Chrám sv. Víta a prohlédli jsme si Jelení příkop. Atraktivní pro nás byla hradní stráž, nehybně stojící vojáky jsme dlouho pozorovali a obdivovali. Nastal čas svačinky, a tak jsme vyhledali vhodné místečko v zahradě Na baště před IV. nádvořím. Všichni jsme se těšili na další zážitky.

Po procházce II. nádvořím hradu jsme se ocitli u Chrámu sv. Víta. Hlavičky našich dětí se najednou zdvihly a pusinky vyslovily krátké a výstižné „jéééé, jůůůůů“. Uvnitř zase ztichly naše hlásky a zářící oči obdivovaly honosnou výzdobu, nádherné varhany, sochy, zářící svíce a krásná mozaiková okna. Poté jsme došli do Zlaté uličky, kde jsme nahlédli do malých útulných domečků. A nastal čas oběda, posedali jsme si na lavičky a jako správní Češi jsme vyndali řízečky od maminek. Nejen toto přišlo zahraničním turistům, zejména Japoncům, natolik zajímavé, že se s námi začali fotit.

Kam jsme se podívali, tam bylo možné obdivovat stavební skvosty i nejrůznější umělecké památky. Velmi chválíme naše malé výletníky, že pozorně poslouchali sdělované informace, byli všímaví, zaujatí vším, co viděli, po celý den statečně šlapali a i občasné prodírání mezi turisty zvládli na jedničku.

Vrátili jsme se zpět k autobusu a mířili zpět do Bakova. Cestou si někdo povídal, někdo pozoroval na řece Vltavě lodě, jiný si pěkně pochrupoval. Výlet se nám všem moc líbil.

Děkujeme firmě ŠKO-ENERGO, s.r.o. za finanční podporu celého projektu.

Výlet do minulosti

celoroční projekt mateřské školy
Mateřská škola

Mateřská škola

 
Mateřská škola

Mateřská škola

 
Mateřská škola

Mateřská škola

 
Mateřská škola

Mateřská škola

 
 
15.11.2018 7:41:27 | přečteno 321x | hana.janu
load