Jak jsme si připomněli výročí 17. listopadu?

Výstava k výročí 17. listopadu

V rámci projektového dne jsme našim žákům chtěli přiblížit éru socialismu, 17. listopad a téma svobody. 

Když jsem vše začala pomalu plánovat, netušila jsem, že by tento projekt překročil zdi naší školy a rozrostl se na spolupráci s rodiči, prarodiči, městem i místním muzeem.

První myšlenkou, která se zrodila, byly badatelské listy pro rodiče a prarodiče žáků. Samotné otázky sestavovali žáci z vyšších ročníků ZŠ. V listech jsou zaznamenány vyprávění, vzpomínky a hlavně očitá svědectví z období socialismu, která zůstanou uchována i pro další generace.

Jak lze žákům názorně ukázat, jak jejich prarodiče žili? Popsat vymoženosti a módu té doby? Vědí, co jsou vinylové desky? Jaký byl denní tisk a co četli jejich rodiče za knihy?

Oslovili jsme rodiče a prarodiče, jestli se v jejich domácnosti ještě nenachází různé věci z éry minulé, které by nám mohli zapůjčit.

A díky vzájemné spolupráci se nám podařilo z těchto předmětů a badatelských listů uspořádat výstavu v místním muzeu s názvem „Vzpomínky na socialismus očima našich rodičů a prarodičů. “ Slavnostní zahájení pro veřejnost se konalo 14. listopadu. Samotní žáci zhlédli výstavu o den později v rámci projektového dne ve škole. V samotný den výročí 17. listopadu mohli muzeum navštívit i rodiče se svými dětmi či široká veřejnost.

Za sebe, své kolegy i žáky bych si do budoucna přála více podobných nevšedních zážitků, projektů a vzájemné spolupráce.

Michaela Korbelová, učitelka


Dne 15. 11. se na naší škole konal projektový den, kdy jsme si měli připomenout život za bývalého režimu a rovněž proniknout do průběhu sametové revoluce. Den začal tak, že jsme se nejdřív shromáždili v naší třídě a náš vyučující nás seznámil s již zmíněnými pojmy, podívali jsme se na dokumenty a diskutovali o nich a o svobodě. Poté jsme se přesunuli do prostor Muzea Bakovska, kde už byla připravená výstava. Nakonec jsme měli možnost vidět v tělocvičně spartakiádu, kterou si pro nás připravili vybraní žáci a žákyně. Myslím, že celá akce působila na všechny pohodovým dojmem.

Jan Joneš, IX. B

 

V rámci našeho projektového dne k 17. listopadu nacvičovali dívky z 9. ročníku a chlapci ze 7. ročníku spartakiádní vystoupení. Děvčata měla připravenou taneční sestavu na typickou píseň, Poupata od Michala Davida, a zájemci si také mohli vyzkoušet, jaké to vlastně je cvičit spartakiádní vystoupení. Sestavu nacvičovaly z velké části dívky samostatně, spolu s pomocí pana učitele Luboše Brodského, který se věnoval spíše chlapcům. Ti si pro nás připravili ukázku toho, co musel každý hoch v těchto dobách o tělocviku zvládat. Tedy i spoustu náročných cviků. Viděli jsme spoustu výmyků na „lidské hrazdě“, šplh o tyči, která nebyla pevně ukotvená, ale vyvažována pouze chlapci a panem učitelem. Poté také metali kotrmelce přes žíněnky a další. Na tato dvě vystoupení se ozývaly jen samé pozitivní ohlasy a všichni si je chválili. Chtěli bychom tedy poděkovat i panu Luboši Brodskému, že se ujal tohoto úkolu a připravil s námi tato dvě působivá vystoupení.

Eliška Peterková, IX. B


Výročí 17. listopadu

Projektový den

Projektový den

 
Projektový den

Projektový den

 
Projektový den

Projektový den

 
Projektový den

Projektový den

 
Projektový den

Projektový den

 
Projektový den

Projektový den

 
Projektový den

Projektový den

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
Výstava k výročí 17. listopadu

Výstava k výročí 17. listopadu

 
 
16.12.2019 16:18:19 | přečteno 840x | magdalena.bulirova
load