Klub logických her

Klub logických her

Naše škola je zapojena do Projektu škol Šablony, který je spolufinancován Evropskou unií. Jednou z aktivit je Klub zábavné logiky a deskových her. Cílem klubu je rozvíjet logické, informativní a strategické myšlení žáků, rozvíjet matematickou gramotnost, postřeh, představivost a paměť. 

Děti se učí mezi sebou nejen soutěžit, ale i navzájem spolupracovat, poznávat se a pomáhat si. Učí se dodržovat pravidla hry a umět nejen vyhrávat, ale i prohrávat. 

Škola zakoupila deskové hry a hlavolamy různých druhů. Děti si tak mohou vyzkoušet hry strategické, logické, vědomostní a společenské, hry na procvičení a rozvoj paměti, postřehu a rychlosti. Nechybí ani abstraktní hry s čísly, se slovy nebo s obrázky, hry rozvíjející prostorovou představivost a hlavolamy určené pro jednoho nebo dva hráče. Cílem klubu je také podpora vzájemného porozumění a rozvoj komunikačních dovedností žáků.

V září si děti mohly vyzkoušet různé druhy robotů a jejich programování. Nejprve to byl robot Botley, kterého děti programovaly pomocí kartiček a dálkového ovládání. Dokonce dokázaly, aby robot tlačil kostky po určené trase.

Dále si vyzkoušely programovat Bee-Bota Včelku. Tento robot rozvíjí logické myšlení, prostorovou orientaci a plánování. Ne vždycky Včelka šla tam, kam děti chtěly, ale i chybami se člověk učí. Bylo u toho i hodně legrace, ale postupně se děti zlepšovaly.

Děti si vyzkoušely také programování s ozobotem. Co to vlastně Ozobot je?
Ozobot je malý programovatelný robot, který umí sledovat nakreslené čáry a podle barevných kódů vykonávat různé povely. Děti mu nejdříve nakreslily plán s cestami, kde se mohl pohybovat. Pak ho posílaly od domu k domu a moc si to užily. Děti se moc těší, až budeme mít různé roboty ve škole a budeme je moci používat i ve výuce.

za vedoucí klubů logických her Helena Kaluhová

Klub logických her

Klub logických her

Klub logických her

 
Klub logických her

Klub logických her

 
Klub logických her

Klub logických her

 
Klub logických her

Klub logických her

 
 
14.10.2020 16:46:09 | přečteno 200x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load