Po stopách československých legionářů

Po stopách legionářů

My, žáci 9. ročníku, jsme měli možnost jet ve čtvrtek 20. 11. 2019 na celodenní dějepisnou exkurzi do Prahy. 

Po příjezdu do hlavního města jsme navštívili Muzeum československých legií, kde jsme absolvovali podrobnou přednášku o našich legionářích. Poté nám ukázal náš průvodce v expozici velice cenné předměty, které mají své příběhy. Poté jsme se přesunuli do budovy nově opraveného Národního muzea, kde jsme si mohli prohlédnout krásné expozice. Myslím, že si zde každý našel to své. A nakonec po krátké pauze na oběd jsme se vydali na poslední zastávku dne. Šli jsme do Resslovy ulice do kostela sv. Cyrila a Metoděje. Cestou jsme se ještě zastavili u Hlávkovy koleje, kde žil medik Jan Opletal. Ve dvě hodiny jsme již měli přednášku v kryptě kostela o posledním boji našich parašutistů. Na památku jsme zde zapálili svíčky a paní průvodkyně nám na několik minut v kryptě zhasla, abychom si zkusili, v jakých podmínkách zde 7 hrdinů po tři týdny žilo. Když jsme vyšli z krypty, padl na nás smutek. Nahoře v kostele nám paní průvodkyně ještě ukázala, jak a kudy se do krypty parašutisté dostávali.

Celý den byl krásný a nezapomenutelný a myslím si, že se nikdo ani nestíhal nudit.

Na závěr bych chtěla poděkovat Československé obci legionářské, která nám tento výjezd umožnila a finančně podpořila.

Valérie Kaslová, IX. B


Po stopách legionářů

Po stopách legionářů

Po stopách legionářů

 
Po stopách legionářů

Po stopách legionářů

 
Po stopách legionářů

Po stopách legionářů

 
Po stopách legionářů

Po stopách legionářů

 
 
16.12.2019 15:56:59 | přečteno 257x | magdalena.bulirova
load