První pololetí 6. C na druhém stupni

Vysvědčení

Pro žáky šesťáky nastává vždy v září přelomový školní okamžik, neboť přecházejí z prvního na druhý stupeň školy, což s sebou nese řadu změn, požadavků a nároků na žáky, jejich rodiče a v souvislosti s tím i na učitele. 

Pro žáky se změny týkají především toho, že mají nového třídního učitele, učí je více učitelů a výuka probíhá v různých učebnách. V rozvrhu se objeví nové předměty jako fyzika, občanská výchova či výchova ke zdraví. Prvostupňová přírodověda se rozdělí a promění v zeměpis a přírodopis, vlastivěda se transformuje v odbornější disciplínu – dějepis. A samozřejmě přibude nové učivo, jehož prostřednictvím získává žák nové poznatky a vědomosti, rozvíjí dále své dovednosti případně postoje. Nezbytné je pro žáky vzít to na vědomí a přivyknout tomu, že různí učitelé mají různé způsoby vedení, požadavky a komunikaci, což přirozeně vyplývá z toho, že lidé jsou různí. A i když školní řád a předpisy tyto jevy do jisté míry limitují, přece jen odlišnosti jsou normálním projevem osobnosti lidí.

I pro žáky v letošní 6. C byly všechny tyto změny součástí jejich prvního pololetí tohoto školního roku. Třída je velmi živá, plná povahově rozdílných a kontrastních osobností, a tak práce s nimi není vždy jednoduchá, nicméně je zcela jistě pestrá. Člověk se zde s žáky rozhodně nenudí. To s námi zažívá také asistentka pedagoga paní Jana Marešová. Díky ní jsou mnohé změny pro žáky snazší.

V průběhu pololetí jsme se však všichni poznávali i jinak než jen ve školních lavicích v rámci výuky. Vyjeli jsme si společně do divadla, setkávali se v kroužku angličtiny, uspořádali několik pěších výletů, někteří z nás byli na sportovních a kulturních akcích reprezentovat sebe i školu. Pololetí jsme ukončili společným turistickým výletem do oblasti Máchova jezera den před vydáním vysvědčení. Počasí jsme měli krásné slunečné a výlet jsme si užili. Celé pololetí jsme ukončili předáním vysvědčení ve čtvrtek a odměnou nám byl nejen dobrý pocit z odvedené pololetní práce a známky na vysvědčení, ale také krásný a chutný dort. Tento dort nám upekla maminka našeho spolužáka paní Šulcová, které tímto velmi děkujeme. Je pěkné, když se rodiče zapojují do školního života dětí.

Jako třídní učitelka bych zde ráda poděkovala všem rodičům ze 6. C, kteří podporují své děti a tím třídu i školu ve školní práci a rozvoji a kteří spolupracují s námi učiteli. Je dobré společně řešit jak problémy spojené s prospěchem a chováním, tak příjemnější záležitosti a úspěchy jako jsou další školní aktivity a významné dny pro děti. Přeji nám všem úspěšné druhé pololetí.

Pavla Mičíková, třídní učitelka


První pololetí 6. C

Dort od paní Šulcové

Dort od paní Šulcové

 
Vysvědčení

Vysvědčení

 
Mácháč start v Provodíně

Mácháč start v Provodíně

 
Mácháč

Mácháč

 
Mácháč

Mácháč

 
Mácháč

Mácháč

 
Mácháč

Mácháč

 
Doksy cíl

Doksy cíl

 
 
11.2.2020 16:01:30 | přečteno 535x | magdalena.bulirova
load