Samospráva

Bakov - letecký snímek

Město Bakov nad Jizerou je územní samosprávný celek. Jeho postavení je upraveno Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění těchto úkolů chrání veřejný zájem.

Organizační struktura města (Organizační řád)

Zastupitelstvo města
 Rada města
  Vedení města
   Starosta města - Radim Šimáně
    Místostarosta - Václav Grűnwald
     Technická četa
      Vedoucí technické čety - Václav Janda
       Správce pohřebišť - Gabriela Tomková
       Správce Volnočasového areálu
    Městská policie
     Ředitel městské policie - Aleš Konývka
      Strážník - strážník MP
    Vedení úřadu
     Tajemnice - Bc. Jiřina Štučková
      Právník města
      Odbory MěÚ
       Odbor správní
        Vedoucí správního odboru; šéfredaktorka zpravodaje Bakovsko - Magdalena Bulířová
         Podatelna; Správa pohřebišť; Rozhlas; Ztráty a nálezy; Czech Point - Bc. Miroslava Pavlíková
         Matrika, evidence obyvatel - Alena Zajícová
         Asistentka vedení města; Ústředna - Ivana Lisická
         Asistentka rady a zastupitelstva města - Dana Holcová
         Správce IT a komunikačních technologií - Bc. Jakub Runčík
       Odbor správy majetku a investic
        Vedoucí odboru správy majetku a investic - Mgr. Vlastimil Bártl
         Oddělení bytového a nebytového fondu
          Vedoucí oddělení bytového a nebytového fondu - Tomáš Horyna
           Správa budov a objektů města (bytové a nebytové hospodářství); Pronájem objektů - Blanka Reslová
           Správce hřišť a městských budov - Jiří Halámka
           Propagační a obchodní referent Volnočasového areálu - Daniela Pěničková
         Projektový pracovník - Monika Halířová
         Referent ostatního majetku města; BOZP - Simona Volfová
         Referent správy pozemků a komunikací - Jitka Šubrtová
       Finanční odbor
        Vedoucí finančního odboru - Ing. Václav Veselý
         Pokladna; Místní poplatky - Iveta Čermáková
         Účetní - Jana Králová, DiS.,
         Mzdová účetní; Personalistika - Ing. Jana Kastnerová
       Odbor stavební a ŽP
        Vedoucí odboru stavebního a ŽP - Lubomír Peroutka
         Silniční hospodářství; Stavební úřad - Anna Šlechtová
         Stavební úřad - Petr Slezák
         Životní prostředí - Ing. Hana Šavrdová
      Městská knihovna
       Vedoucí knihovny - Taťána Dvořáková
        Knihovník - Bc. Eva Chládková
      Turistické informační centrum
       Pracovník TIC - Eva Kosařová; Kateřina Trochimovič
Ochrana osobních údajů
 Pověřenec pro ochranu OÚ - Aleš Pícl, MBA