Právní předpisy města

právní předpis

Obce vydávají své právní předpisy. V rámci samostatné působnosti vydává zastupitelstvo obce Obecně závazné vyhlášky, kterými stanovuje povinnosti a opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně, k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti a stanoví-li to zvláštní zákon.

Na základě zákonného zmocnění může obec v rámci přenesené působnosti vydávat Nařízení obce, které schvaluje rada obce.

Evidenční seznam právních předpisů města Bakov nad Jizerou ke stažení ve formátu ikona souboru ikona souboruPDF nebo ikona souboruXLS

Nové právní předpisy, jsou zveřejňované ve 
Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Číslo

Název právního předpisu

Platnost 
1/2023Tržní řád ano
1/2022OZV o provozování hazardních her  ano
4/2021ikona souboru ikona souboruOZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ano
3/2021ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ano
2/2021ikona souboru ikona souboruOZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí ano
1/2021ikona souboru ikona souboruNařízení města, kterým se stanoví ceny za služby hřbitovní na veřejných pohřebištích města Bakov nad Jizerou  ano
3/2020ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 ikona souboru ikona souboruPříloha č. 1 k OZV 3/2020

2/2020

ikona souboru ikona souboruOZV o vymezení doby pro konání veřejných hudebních produkcí

 ano

1/2020

ikona souboru ikona souboruOZV o zrušení Řádu veřejného pohřebiště (OZV 3/2002)

 ano

ikona souboru ikona souboruŘád veřejného pohřebiště (předpis dle § 19 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví)

 ano

5/2019

ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


 

ikona souboru ikona souboruPříloha č. 1/2019 k OZV č.5/2019

 

4/2019

ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku ze vstupného

 ano

3/2019

ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 ano

2/2019

ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku z pobytu

 ano

1/2019

ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku ze psů

 ano

1/2018

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se mění OZV č. 4/2015, o místních poplatcích

2/2017

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

 ano

1/2017

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se vydává Požární řád města

 ano

2/2016

ikona souboru ikona souboruOZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 ano

1/2016

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se mění OZV č. 4/2015, o místních poplatcích

 

4/2015

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

3/2015

ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

2/2015

ikona souboru ikona souboruNařízení města kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád

2/2015

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se mění OZV 2/2014 o čistotě a veřejném pořádku ve městě

 ano

1/2015

ikona souboru ikona souboruNařízení města, kterým se vydává Tržní řád

1/2015

ikona souboru ikona souboruOZV o vymezení doby pro konání veřejných hudebních produkcí

 

2/2014

ikona souboru ikona souboruOZV O čistotě a veřejném pořádku ve městě

 ano

1/2014

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky

 ano

5/2012

ikona souboru ikona souboruOZV o změně OZV č. 1/2010 o místních poplatcích

 

4/2012

ikona souboru ikona souboruOZV o nakládání s odpadem

 

3/2012

ikona souboru ikona souboruOZV o změně OZV č. 3/2006 o nakládání s komunálním odpadem

 

2/2012

ikona souboru ikona souboruOZV o změně OZV č. 1/2010 o místních poplatcích

 

1/2012

ikona souboru ikona souboruOZV o zákazu provozování sázkových her a loterií

1/2010

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

 

ikona souboru ikona souboruPříloha č. 1/2014 k OZV č. 1/2010 o místních poplatcích

 

 

ikona souboru ikona souboruPříloha č.1/2013 k OZV č. 1/2010 o místních poplatcích

 

2/2009

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se mění OZV č. 5/2006 o místních poplatcích, ve znění OZV 1/2009

 

1/2009

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se mění OZV č. 5/2006 o místních poplatcích

 

1/2008

ikona souboru ikona souboruOZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

1/2007

ikona souboru ikona souboruOZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

6/2006

ikona souboru ikona souboruOZV o městské policii

  ano

5/2006

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

4/2006

ikona souboru ikona souboruOZV čistotě a veřejném pořádku ve městě

 

3/2006

ikona souboru ikona souboruOZV nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

2/2006

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se mění OZV č. 1/2000 o závazných částech územního plánu

 ano

1/2006

ikona souboru ikona souboruOZV o zřízení Městské policie Bakov nad Jizerou

 

2/2005

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

1/2005

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se ruší OZV č.4/2002 - příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ

  ano

4/2004

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích, kterou se mění OZV č. 2/2003 o místních poplatcích

 

3/2004

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se ruší OZV č. 3/1992 - o poplatcích za hrobová místa a pronájem zasedacích místností

  ano

2/2004

ikona souboru ikona souboruOZV - stanovení podmínek zabezpečení požární ochrany při akcích s větší účastí osob

  ano

1/2004

ikona souboru ikona souboruNařízení města - zákaz spalování některých druhů paliv

  ano

1/2004

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se vydává Požární řád města

 

3/2003

ikona souboru ikona souboruOZV o čistotě a veřejném pořádku ve městě

 

2/2003

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

1/2003

ikona souboru ikona souboruOZV o čistotě a veřejném pořádku ve městě

 

4/2002

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se stanovuje příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Bakov nad Jizerou

 

3/2002

ikona souboru ikona souboruOZV - Řád veřejného pohřebiště

 

2/2002

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se stanovuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

1/2002

ikona souboru ikona souboruOZV o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

1/2002

ikona souboru ikona souboruNařízení města o koeficientu růstu nájemného

 

2/2001

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se stanovuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

1/2001

ikona souboru ikona souboruOZV o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

1/2001

ikona souboru ikona souboruNařízení města o koeficientu růstu nájemného

 

2/2000

ikona souboru ikona souboruOZV o koeficientu růstu nájemného


1/2000

ikona souboru ikona souboruOZV o závazných částech územního plánu města

  ano

5/1999

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se stanovuje cena za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu, okruh plátců a způsob úhrady

 

4/1999

ikona souboru ikona souboruOZV o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

3/1999

ikona souboru ikona souboruOZV o členění obce na části

  ano

2/1999

ikona souboru ikona souboruOZV o koeficientu růstu nájemného v závislosti na míře inflace

 

1/1999

ikona souboru ikona souboruOZV o stanovení výše měsíčního příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Bakov nad Jizerou

 

3/1998

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

2/1998

ikona souboru ikona souboruOZV o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

 

1/1998

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

2/1997

ikona souboru ikona souboruOZV o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

 

1/1997

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

2/1996

ikona souboru ikona souboruOZV Požární řád

 

1/1996

ikona souboru ikona souboruOZV o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

 

2/1995

ikona souboru ikona souboruOZV o stanovení výše měsíčního příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Bakov nad Jizerou

 

1/1995

ikona souboru ikona souboruOZV o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

 

1/1994

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

1/1993

ikona souboru ikona souboruOZV o čistotě a pořádku na území města

 

3/1992

ikona souboru ikona souboruOZV Hřbitovní poplatky, pronájem zasedacích místností

 

2/1992

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

1/1992

ikona souboru ikona souboruOZV o zmírnění poplatku daně z nemovitosti pro přidružené obce města Bakov nad Jizerou

 

1/1991

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 


23.1.2013 14:37:55 - aktualizováno 7.12.2022 12:14:16 | přečteno 9655x | magdalena.bulirova
load