Právní předpisy města

právní předpis

Obce vydávají své právní předpisy. V rámci samostatné působnosti vydává zastupitelstvo obce Obecně závazné vyhlášky, kterými stanovuje povinnosti a opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně, k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti a stanoví-li to zvláštní zákon.

Na základě zákonného zmocnění může obec v rámci přenesené působnosti vydávat Nařízení obce, které schvaluje rada obce.


ikona souboru ikona souboruEvidenční seznam právních předpisů města Bakov nad Jizerou

Číslo

Název právního předpisu

Platnost 
   
 4/2021ikona souboru ikona souboruO stanovení obecního systému odpadového hospodářství ano
 3/2021ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ano
2/2021ikona souboru ikona souboruOZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí ano
1/2021ikona souboru ikona souboruNařízení města, kterým se stanoví ceny za služby hřbitovní na veřejných pohřebištích města Bakov nad Jizerou  ano
3/2020ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 ikona souboru ikona souboruPříloha č. 1 k OZV 3/2020

2/2020

ikona souboru ikona souboruOZV o vymezení doby pro konání veřejných hudebních produkcí

 ano

1/2020

ikona souboru ikona souboruOZV o zrušení Řádu veřejného pohřebiště (OZV 3/2002)

 ano

ikona souboru ikona souboruŘád veřejného pohřebiště (předpis dle § 19 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví)

 ano

5/2019

ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


 

ikona souboru ikona souboruPříloha č. 1/2019 k OZV č.5/2019

 

4/2019

ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku ze vstupného

 ano

3/2019

ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 ano

2/2019

ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku z pobytu

 ano

1/2019

ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku ze psů

 ano

1/2018

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se mění OZV č. 4/2015, o místních poplatcích

2/2017

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

 ano

1/2017

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se vydává Požární řád města

 ano

2/2016

ikona souboru ikona souboruOZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

 ano

1/2016

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se mění OZV č. 4/2015, o místních poplatcích

 

4/2015

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

3/2015

ikona souboru ikona souboruOZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

2/2015

ikona souboru ikona souboruNařízení města kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád

 ano

2/2015

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se mění OZV 2/2014 o čistotě a veřejném pořádku ve městě

 ano

1/2015

ikona souboru ikona souboruNařízení města, kterým se vydává Tržní řád

 ano

1/2015

ikona souboru ikona souboruOZV o vymezení doby pro konání veřejných hudebních produkcí

 

2/2014

ikona souboru ikona souboruOZV O čistotě a veřejném pořádku ve městě

 ano

1/2014

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky

 ano

5/2012

ikona souboru ikona souboruOZV o změně OZV č. 1/2010 o místních poplatcích

 

4/2012

ikona souboru ikona souboruOZV o nakládání s odpadem

 

3/2012

ikona souboru ikona souboruOZV o změně OZV č. 3/2006 o nakládání s komunálním odpadem

 

2/2012

ikona souboru ikona souboruOZV o změně OZV č. 1/2010 o místních poplatcích

 

1/2012

ikona souboru ikona souboruOZV o zákazu provozování sázkových her a loterií

  ano

1/2010

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

 

ikona souboru ikona souboruPříloha č. 1/2014 k OZV č. 1/2010 o místních poplatcích

 

 

ikona souboru ikona souboruPříloha č.1/2013 k OZV č. 1/2010 o místních poplatcích

 

2/2009

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se mění OZV č. 5/2006 o místních poplatcích, ve znění OZV 1/2009

 

1/2009

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se mění OZV č. 5/2006 o místních poplatcích

 

1/2008

ikona souboru ikona souboruOZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

1/2007

ikona souboru ikona souboruOZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

6/2006

ikona souboru ikona souboruOZV o městské policii

  ano

5/2006

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

4/2006

ikona souboru ikona souboruOZV čistotě a veřejném pořádku ve městě

 

3/2006

ikona souboru ikona souboruOZV nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

2/2006

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se mění OZV č. 1/2000 o závazných částech územního plánu

 ano

1/2006

ikona souboru ikona souboruOZV o zřízení Městské policie Bakov nad Jizerou

 

2/2005

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

1/2005

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se ruší OZV č.4/2002 - příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ

  ano

4/2004

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích, kterou se mění OZV č. 2/2003 o místních poplatcích

 

3/2004

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se ruší OZV č. 3/1992 - o poplatcích za hrobová místa a pronájem zasedacích místností

  ano

2/2004

ikona souboru ikona souboruOZV - stanovení podmínek zabezpečení požární ochrany při akcích s větší účastí osob

  ano

1/2004

ikona souboru ikona souboruNařízení města - zákaz spalování některých druhů paliv

  ano

1/2004

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se vydává Požární řád města

 

3/2003

ikona souboru ikona souboruOZV o čistotě a veřejném pořádku ve městě

 

2/2003

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

1/2003

ikona souboru ikona souboruOZV o čistotě a veřejném pořádku ve městě

 

4/2002

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se stanovuje příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Bakov nad Jizerou

 

3/2002

ikona souboru ikona souboruOZV - Řád veřejného pohřebiště

 

2/2002

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se stanovuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

1/2002

ikona souboru ikona souboruOZV o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

1/2002

ikona souboru ikona souboruNařízení města o koeficientu růstu nájemného

 

2/2001

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se stanovuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

1/2001

ikona souboru ikona souboruOZV o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

1/2001

ikona souboru ikona souboruNařízení města o koeficientu růstu nájemného

 

2/2000

ikona souboru ikona souboruOZV o koeficientu růstu nájemného


1/2000

ikona souboru ikona souboruOZV o závazných částech územního plánu města

  ano

5/1999

ikona souboru ikona souboruOZV, kterou se stanovuje cena za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu, okruh plátců a způsob úhrady

 

4/1999

ikona souboru ikona souboruOZV o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

3/1999

ikona souboru ikona souboruOZV o členění obce na části

  ano

2/1999

ikona souboru ikona souboruOZV o koeficientu růstu nájemného v závislosti na míře inflace

 

1/1999

ikona souboru ikona souboruOZV o stanovení výše měsíčního příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Bakov nad Jizerou

 

3/1998

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

2/1998

ikona souboru ikona souboruOZV o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

 

1/1998

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

2/1997

ikona souboru ikona souboruOZV o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

 

1/1997

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

2/1996

ikona souboru ikona souboruOZV Požární řád

 

1/1996

ikona souboru ikona souboruOZV o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

 

2/1995

ikona souboru ikona souboruOZV o stanovení výše měsíčního příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Bakov nad Jizerou

 

1/1995

ikona souboru ikona souboruOZV o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

 

1/1994

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

1/1993

ikona souboru ikona souboruOZV o čistotě a pořádku na území města

 

3/1992

ikona souboru ikona souboruOZV Hřbitovní poplatky, pronájem zasedacích místností

 

2/1992

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 

1/1992

ikona souboru ikona souboruOZV o zmírnění poplatku daně z nemovitosti pro přidružené obce města Bakov nad Jizerou

 

1/1991

ikona souboru ikona souboruOZV o místních poplatcích

 


23.1.2013 14:37:55 - aktualizováno 3.1.2022 13:14:37 | přečteno 9330x | magdalena.bulirova
load