Přehled dotačních řízení

dotace

Žádosti o dotace

název dotace poskytovatel výše žádaná / skutečná celkové náklady předpokládané/ skutečné zhotovitel  stav
2022      
Křižovatka na II/276 včetně autobusové zastávky v Malé Bělé SFDI   žádost podána 
2022-42 TI Bakov nad Jizerou (Výsluní) MMR   žádost podána
Inovace, aktualizace a rozšíření webových stránek TIC Zvířetice KÚ   žádost schválena
2021     
Archivační krabice pro Muzeum BakovskaMK 13.000 / 21.065 / žádost podána 
Bakov nad Jizerou, Malá Bělá - chodník podél silnice na Bítouchov IROP (MAS)  5.028.679,01 /  5.669.811,24 / žádost schválena
Neinvestiční dotace pro JSDH MV GŘHZS  35.016 / 35.016 35.016 / 35.016 dokončeno 
Kalové čerpadlo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Bakov nad JizerouNadace ČEZ  23.000 / 46.585 / nepřiznána 
Andělé z hlavního oltáře kostela sv. Barbory v Bakově nad Jizerou MK 80.000 / 102.350 / nepřiznána
Záchranné zajištění a konzervace torza jižní hradební zdi hradu Zvířetice MK 1.000 000 / 200.000 1.678 520 / 1.604.104,31GEDOS-NB s.r.o.dokončeno
Záchranné zajištění a konzervace torza jižní hradební zdi hradu Zvířetice 1.142 816 /  1.678 520 / GEDOS-NB s.r.o. nepřiznána
Pořízení kalového čerpadla pro JSDHNadace ČEZ 19.950 / 0 39.900 / -nepřiznána
Rekonstrukce požární zbrojniceMV GŘHZS 4.500 000 / 15.500 318 / Žádost podána
2021 - 45 TI Bakov nad Jizerou (Výsluní)MMR 3.600 000 /  23.034 116 / nepřiznána
2020     
Pořízení herních a edukačních prvků na zahradu MŠ Bakov nad JizerouMAS MB / SZIF 183.920 / 183.920 229.900 / 266.190 KLIMI TOYS s.r.o.dokončeno
Prostup skrze šíjové zdivo vstupní brány a statické zajištění poškozeného zdiva sklepu vých. gotického paláce hradu Zvířetice KÚ864.080,36 / 01.080 100,45 / 1.058 626,30GEDOS-NB s.r.o.dokončeno
Restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice v Bakově nad Jizerou - II. Etapa - balustráda MK 252.000 / 0 315.000 / 315.000 Radomil Šolc 
Neinvestiční dotace pro JSDHMV GŘHZS44.576 / 44.576 44.576 / 44.576 -dokončeno
Rekonstrukce požární zbrojnice  MV GŘHZS 4.500 000 / 0 15.500 318 /  - -
Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 2019 KÚ 34.140 / 25.734  dokončeno
Pořízení nové termokamery pro JSDH Nadace ČEZ20.800 / 20.80041.600 / 43.899 SDH plus s.r.o.dokončeno
Rekonstrukce ul. Za Tratí I - Malá Bělá MMR10.000 000 / 16.500 000 / M-SILNICE a.s.realizuje se
 2019     
Přístavba a stavební úpravy ZŠIROP / 31.772 090,50 51 553 848 / MIRONSTAV s.r.o.realizuje se
Návrh rozvoje systému městské zeleně Bakov nad Jizerou - krajinné rozvojové osyOPŽP 1.767 703,52 /1 767 703,52 2.227 174,40 /STROMMY Company s.r.o.realizuje se (následná péče)
Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleněOPŽP / 7.610 235,08 8.953 217,75 / Gardenline, s.r.o.realizuje se
Navýšení kapacity Sběrného dvora OPŽP / 4.227 373,26 6.198 028,98 /  Žádost schválena
Podzemní kontejnery II etapa  OPŽP 3 000 000 / 2.283 019,45   3.000 000 / 2.486 949  OSK Praha s.r.o.  dokončeno
Rekonstrukce chodníku na Trenčíně, silnice Pražská, Bakov nad JizerouSFDI 4 684 481 / 3 007 295 9 877 987/6 319 336,30 H-INTES s.r.o.dokončeno
Restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice v Bakově nad Jizerou - I.etapa 500.000 / 500.000   1.619 000 / 1.497 300 Radomír Šolc  dokončeno
Restaurování sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice v Bakově nad Jizerou - I.etapa MK  1.000 000 / 250.000 1.619 000 / 1.497 300 Radomír Šolc  dokončeno 
Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Bakov nad Jizerou MV GŘ HZS ČR 450.000 / 450.000  1.200 000 / 912.801   Auto Trutnov s.r.o. dokončeno
Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Bakov nad Jizerou 300.000 / 300.000  1.200 000 / 912.801  Auto Trutnov s.r.o. dokončeno
Sanace zdiva severní věže nad vstupem z 2 podesty venkovního schodiště a severní stěny vých.gotického paláce včetně opravy kleneb vých.gotického paláce zříceniny Zvířetice  747.797,45 / 503.517  934.746,81 / 1.059 898,6   Gedos NB s.r.o. dokončeno 
 2018
II/610 Chudoplesy, dopravně - bezpečnostní opatřeníIROP (MAS)    
Snížení energetické náročnosti objektu Mírové náměstí 9 a 10, Bakov nad JizerouOPŽP    
Kompletní sanace klenby v jihovýchodní části hradu Zvířetice  MK 667.830 / 250.000  925.202 / 771.176,48  WRAGET  s.r.o.  dokončeno
Kompletní sanace klenby v jihovýchodní části hradu Zvířetice  MK 667.830 / 250.000   925.202 / 771.176,48  WRAGET SB s.r.o. dokončeno
Obnova svolávacího systému JSDH Bakov nad Jizerou 25.000 / 25.000  30.250 / 30.250  dokončeno 
Výměna povrchu - umělého trávníku na hřišti u ZŠ 500.000 / 0  900.000 / 0 
Účelová neinvestiční dotace na výdaje SDH obcí 2018 15.143 / 15.143   15.143 / 15.143  dokončeno
Konzervační práce na zřícenině zámku Zvířetice část 1 a oprava kleneb východního gotického paláce 1.250 000 / 0  1.598 763,93 / 0   -
2017
Restaurátorský průzkum sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice KÚ  134.694 / 134 694 224.940 / 208.846  Mgr.BcA.Petr Gláser dokončeno
Rekonstrukce házenkářského hřiště 500.000 / 0 3 250 152 / 0
Podzemní Kontejnery OPŽP 3.023 971,39 / 2 841 215,95 3.557 613,40 / 3.198 368,96 OSK Praha s.r.o. dokončeno
Svatomartinská alej mezi obcí Zvířetice a Bítouchov Nadace partnerství 30.000 / 30.000 30.000 / 30.000 Nadace partnertsví dokončeno
Podpora domácího kompostování ve městě Bakov nad Jizerou OPŽP 1.277 397 / 1.540 000 1.543 330 / 1.346 125 Meva - Trade s.r.o. dokončeno
Přístaa stavební úpravy ZŠ  IROP 30.000 000 / 0 50.000 000 / 
2016
Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku SDH Bakov nad Jizerou IROP 7.171 065 / 7 010 110,80 7 979 950 / 7.810 077 Wiss Czech s.r.o. dokončeno
Automatický závlahový systém pro hřiště fotbalového areálu 239.000 / 0 252.362 / 0  -
Rekonstrukce ústředního vytápění objektu MěÚ v Bakově nad Jizerou 500.000 / 0 1.025 236 / 0  -  -
Zřícenina zámku Zvířetice KÚ  800.000 / 0 866.986 / 0  -
Rekonstrukce házenkářského hřiště MŠMT 1.894 000 / 0  3.788 000 / 0  -  -
Účelová neinvestiční dotace poskytnutá z rozpočtu HZS ČR na výdaje JSDH obcí na rok 2016 KÚ  21.743 / 21.743 21.743 / 21.743 dokončeno
2015
Bakov nad Jizerou - Buda, zajištění bezpečnosti přechodu pro chodce Škoda Auto a.s. 120.000 / 80.000 325.127 / 350 498  Petr Šverma dokončeno
Savoz s.r.o.
Sochy 4 andělů u kostela sv.Barbory 347.200 / 0  377.200 / 0  -
Dovybavení JSDH Bakov nad Jizerou 200.000 / 200.000 238.942 / 234.551 SDH Plus dokončeno
Informační tabule - cyklostezky Bakov nad Jizerou 60.000 / 0 64.650 / 0  -
Rekonstrukce místních komunikací Tyršova a Fügnerova ROP 6.769 788 / 5.203 329 9.566 887 / 7.862 427 H-INTES dokončeno
Vybudování chodníku Malá Bělá 2.700 000 / 2.164 649 2.921 818 / 2.278 578 Miloslav Hantych dokončeno
Snížení energetické náročnosti MŠ Bakov nad Jizerou OPŽP 4.439 430 / 4.161 984,83 5.469 200 / 5.515 937 Lipraco s.r.o. dokončeno
MB Stavební spol.s.r.o.
Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny  Bakov nad Jizerou OPŽP 5.841 726 / 6.266 673 7.823 860 / 9.240 964  EMH Stavební CZ s.r.o. dokončeno 
Anděl z hlavního oltáře kostela sv.Barbory 120.175 / 0 126.500 / 0                     -
Modernizace zásahového vozidla JSDH 847.096 / 0 891 680 / 0  -
Dovybavení Sokolovny 70.970 / 0 74.970 / 0  -  -
MK Havarijní program  MK ČR 130.727 / 130.000 163.409 / 201 669  Stanislav Hušpauer - Trango dokončeno
Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch - Zvířetice ROP 7.905 051 / 6.672 399 9.881 314 / 9.204 694 EMH Stavební CZ s.r.o. dokončeno
Rekonstrukce místních komunikací v Bakově nad Jizerou ROP 20.000 000 / 10.352 087, 70 28.753 591 / 15.462 409 Strabag a.s. dokončeno
Tůně "POD ZBÁBOU"  OPŽP 2.208 816 / 1.192 712  2.208 816 / 1 309 569 Ing.Zbyněk Hýzler dokončeno
Zvýšení bezpečnosti v obci Bakov nad Jizerou Škoda Auto a.s. 72.600 / 72.600  89.540 / 78.433 JAZNAK s.r.o. dokončeno
Dobiáš s.r.o.
Future product design s.r.o.
Tůň pod Žel.mosty OPŽP  1.170 140 / 554.459 1.170 140 / 583.641 Stavby rybníků s.r.o. dokončeno 
MK Havarijní program MK ČR 164.254 / 0  205.317 / 0                      -                -
Aktualizace digitálního povodňového plánu města Bakov nad Jizerou a vybudování VIS na Jizeře v povodí Labe OPŽP 3.729 575 / 3.255 069 4.143 972 / 3.645 544 Telmo a.s., Hydrosoft  dokončeno
Veleslavín, s.r.o.
Zateplení zdravotního střediska OPŽP 377.633 2.597 638 dotace nepřijata ZaM
Za každé prodané auto jeden zasazený strom Škoda Auto a.s. 119.000 / 84.000 119.000 / 106 000 Město Bakov nad Jizerou dokončeno
Havarijní program - Oprava Zvířetic MK 557.773 / 300.000 697.217 / 383.866 Stanislav Hušpauer - Trango dokončeno
Pořízení historických uniforem SDH 28 500 41 000
Modernizace objektu knihovny a muzea ROP  4.181 042, 68 / 4.959 703 5.226 303 / 5.244 424 Bielske Przedsiebiorstwo dokončeno
Budownictwa
Przemyslowego
Zpřístupnění školních zařízení ROP  6.756 064,75 / 7.239 952  9.339 710 / 7.633 923  H-Intes s.r.o. dokončeno 
Za každé prodané auto jeden zasazený strom Škoda Auto a.s. 80.000 80.544
Terminál veřejné integrované dopravy ROP 7.938 989 / 0  10.950 331 / 0  dotace nepřijata ZaM
Havarijní program - Statické zajištění zříceniny hradu Zvířetice MK 570.233 / 240 000   712.793 / 300 000 Stanislav Hušpauer - Trango dokončeno
Stavební úpravy části objektu základní školy  10.000 000 / 9 814 359  11.415 287 / 11.589 000   Pohl CZ a.s. dokončeno
Volnočasový areál II ROP 5.686 574 / 5.588 853    7.843 550 / 6.520 115,40   MH Pojizerská spol.s.r.o. dokončeno
Obnova stromořadí v ulici Palackého Nadace Partnerství 0 - -
Hospodaření v lesích 0 - -
Havarijní program MK ČR  906.234 / 255 000 1.132 793 / 420.000 Stanislav Hušpauer - Trango dokončen


20.2.2013 13:50:01 - aktualizováno 6.4.2022 16:19:14 | přečteno 2217x | magdalena.bulirova
load