Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou

Projekt

Projekt "Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou" je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Konkrétně se jedná o zajištění bezbariérovosti, vybudování a modernizace odborných učeben v Základní škole Bakov nad Jizerou a zajištění konektivity a připojení k internetu.

Díky projektu budou vybudovány či obnoveny učebny odborných předmětů. Jedná se o kuchyňku, učebnu řemeslných prací, jazykovou učebnu, PC učebnu, učebnu přírodopisu, učebnu zeměpisu a učebnu chemie a fyziky.

Cíle projektu:

Výsledky projektu "Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou" povedou k naplnění investiční priority IP 10 "Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovednosti a do celoživotního učební rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu" a specifického cíle 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení".

Cíle a výsledky projektu jsou:

- vestavba podkroví objektu s moderními odbornými učebnami,

- obnova stávajících odborných učeben

- bezbariérovost školy,

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu,

- revitalizace venkovního prostranství a zeleně.

Výsledky projektu:

Celkovým důsledkem projektu je zkvalitnění výuky předmětů, které rozvíjejí klíčové kompetence - práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a technické a řemeslné obory a umožnění studia i tělesně hendikepovaným žákům.

Důsledkem projektu a tudíž i naplnění výše uvedených poslání a cílů je modernizace a zvýšení kvality odborných učeben v ZŠ Bakov nad Jizerou.

3.6.2021 15:49:45 | přečteno 286x | magdalena.bulirova
load