Obnova parku Komenského sady

Park Komenského sady je významnou částí města Bakov nad Jizerou s bohatou historií, sahající do let 1793 - 1795, kdy byl prostor využíván při stavbě císařské silnice jako tzv. šutrovník (sklad materiálu). V roce 1882 a v letech následujících zde byly vysázeny stromy a keře, roku 1892 Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou schválilo název pro založený park Komenského sady. Pomník padlým nacházející se v parku, byl obcí baráčníků umístěn v roce 1922, tzv. divadlo v severní části bylo otevřeno mezi světovými válkami, busta J. A. Komenského byla odhalena v červenci 1956.

V minulých týdnech byla započata obnova parku, která byla nezbytná i kvůli ničivé vichřici, jež se prohnala Bakovem v srpnu loňského roku, spočívající v pokácení stromů v havarijním stavu (2 ks lípy, 2 ks smrku), stromů u kterých bezprostředně hrozil vývrat či statické selhání dřeviny. Dále byly pokáceny dřeviny ve špatném zdravotním stavu (4 ks jírovce, 2 ks smrku, 1 ks břízy, 7 ks lípy), tyto dřeviny by mohly při pádu ohrozit lidské životy či zdraví, případně způsobit škody značného rozsahu. Všechny stromy byly pokáceny v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., a budou v průběhu tohoto roku, počínaje jarem, nahrazeny výsadbou nových a kvalitních stromů, v počtu navyšujícím počet stromů pokácených. Tato výsadba bude provedena dle zpracované odborné studie na obnovu parku Komenského sady, která bude umístěna na webových stránkách města, kde je znázorněna a popsána obnova parku. Finanční pokrytí nákladů bude předmětem žádosti o dotační titul Strom života, Nadace partnerství. O průběhu prací v parku Komenského sady, významném nejen pro občany města Bakov nad Jizerou, bude dále informováno v dalších číslech a na webových stránkách města v sekci Životní prostředí/aktuality, informace.

 Zbyněk Hýzler, DiS

duben 2010

Obnova parku Komenského sady

Obnova parku Komenského sady

Obnova parku Komenského sady

 
Obnova parku Komenského sady

Obnova parku Komenského sady

 
Obnova parku Komenského sady

Obnova parku Komenského sady

 
 
7.4.2010 18:49:00 - aktualizováno 12.4.2010 10:21:18 | přečteno 1056x | magdalena.bulirova
load