Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou

Projekt „Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou" si klade za cíl především zlepšení bezpečnosti provozu vozidel i pěších v dané lokalitě a zkvalitnění životního prostředí obyvatel (snížení prašnosti a hluku). Na základě výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy byla v březnu 2011 podána žádost o dotaci.

Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 9.339.710,- Kč, spoluúčast města je ve výši 27,5 %, tedy 2.568.420,25 Kč.

V rámci projektu je plánována kompletní rekonstrukce 411 metrů komunikací v ulicích Jungmannova (v délce 73,5 m), Palackého (v délce 178 m) a Školní (v délce 160 m). Odstraněním bodových závad, zvýšením únosnosti komunikací a zkvalitněním napojení na silnici II. třídy č. II/276 - Boleslavská ulice, dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu, zejména s ohledem na umístění Hasičské zbrojnice v bezprostřední blízkosti školy.  Budou vyznačena parkovací místa, upraveno odvodnění komunikací a výškově upraveny obrubníky. Další plánovanou úpravou je vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou (bezbariérové úpravy, vodící pásky). Protože v blízkosti Mateřské a Základní školy se nachází také dům s pečovatelkou službou, potřebnost této úpravy je jednoznačná. Dále bude provedena revize stávajícího dopravního značení s případnou výměnou či doplněním. Plánované změny si můžete prohlédnout na přiložené mapě.

Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou

Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou

Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou

 
Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou

Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou

 
Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou

Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou

 
Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou

Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou

 
Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou

Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou

 
Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou

Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou

 
 
13.4.2011 16:52:00 - aktualizováno 13.4.2011 16:52:28 | přečteno 467x
load