Ceník pronájmu areálu Zvířetice

Zvířetice

účinnost od 1. 8. 2020

Rada města schválila svým usnesením č. R724/13-2020 ceník areálu zříceniny Zvířetice.

Pozn.: 

  • Ke všem uvedeným částkám je nutné připočítat platnou sazbu DPH.
  • Pronájem areálu je možný jen po projednání a schválení ze strany pronajímatele, tedy Města Bakov nad Jizerou.

1

Svatební obřad - rezidenti
(alespoň 1 ze snoubenců je občanem města Bakov nad Jizerou)

2.500 Kč/2 hod.
(splatné předem)

přerušení prohlídek na 1 hod.,
vyklizení areálu nejdéle do 2 hodin od zahájení pobytu na zřícenině
(2. hodina již v rámci probíhajících prohlídek)

2

Svatební obřad - nerezidenti

4.000 Kč/2 hod.
(splatné předem)

přerušení prohlídek na 1 hod.,
vyklizení areálu nejdéle do 2 hodin od zahájení pobytu na zřícenině
(2. hodina již v rámci probíhajících prohlídek)

3

Profesionální fotografování v areálu zříceniny s přerušením prohlídek

2.500 Kč/1 hod.
(splatné předem)

přerušení prohlídek

4

Profesionální fotografování v areálu zříceniny bez přerušení prohlídek

1.000 Kč/1 hod.
(splatné na místě)

 nepřerušení prohlídek

5

Profesionální natáčení v areálu zříceny v rozsahu maximálně 6 hodin

2.500 Kč/1 hod.
(splatné předem)

 

6

Profesionální natáčení v areálu zříceny v rozsahu nad 6 hodin

individuální rozhodnutí RaM,
minimálně 2.000 Kč/ 1hod. 
(splatné předem)

individuální podmínky ujednané ve smlouvě

7

Akce pro veřejnost, kde se vybírá vstupné

850 Kč/1 hod.
(splatné předem)

v den akce nebudou probíhat prohlídky 

max. 16.000 Kč/1den

8

Akce pro veřejnost, kde se nevybírá vstupné

600 Kč/1 hod.
(splatné předem)

v den akce nebudou probíhat prohlídky 

max. 6.000 Kč/1den

9

Akce pro veřejnost pořádané příspěvkovými organizacemi města

výpůjčka

 

10

Akce pro veřejnost pořádané bakovskými zájmovými organizacemi a spolky
(seznam organizací vedených na FO města)

100 Kč/1 hod
(splatné předem)

11

Jiné speciální akce s využitím delším než 1 den (myšlen každý započatý den)

individuální rozhodnutí RaM

individuální podmínky ujednané ve smlouvě

Výše uvedené ceny za pronájem areálu lze platit hotově

  • v pokladně Turistického informačního centra Podhradí 14, Bakov nad Jizerou
  • v pokladně Města Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou
  • převodem na účet města č.ú. 43-7601370287/0100
16.3.2012 8:06:00 - aktualizováno 30.7.2020 16:49:40 | přečteno 3503x | magdalena.bulirova
load