Provozní řád

Zvířetice

Tento provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu v prostorách areálu zříceniny a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Objekt je majetkem provozovatele a je postaven na jeho pozemku.

Provozovatel:

Město Bakov nad Jizerou
IČO 00237418
Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou

čl. I: Vstup do objektu:
 1. Při vstupu do areálu se na vstupující osoby vztahují podmínky uvedené v tomto řádu. Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.
 2. V areálu je úplný zákaz jízdy na kole a na motocyklech. Zároveň platí v celém areálu zákaz parkování motocyklů.
 3. V areálu je zákaz manipulace s otevřeným ohněm, kromě centrálního ohniště, kde je rozdělávání ohně povoleno.
 4. Návštěvníci musí udržovat pořádek v celém areálu a je jim zakázáno zde ponechávat jakékoliv odpadky a předměty.
 5. V areálu platí zákaz stanování a kempování a návštěvníkům je zakázáno provádět bez předchozího písemného souhlasu veřejnou produkci.
 6. V areálu platí zákaz pořádání jakýchkoli akcí bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.
 7. Návštěvníci vstupují do prostoru areálu na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si způsobili uživatelé vlastní neopatrností, nedodržováním provozního řádu nebo jim je způsobí někdo jiný.
 8. Do areálu nemají přístup osoby, které jsou pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky a které by mohly svým chováním narušit pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu.
 9. V areálu zříceniny je přísný zákaz vstupu na hradby a klenby.
 10. V areálu je přísný zákaz volného pobíhání psů a jiných domácích zvířat.

čl. II: Provozní doba

 1. Areál zříceniny je přístupný celoročně. Přístup na věž je omezen, a to v období květen – září, v době od 9 do 19 hod.
 2. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele přístup do areálu nebo na věž omezen či zrušen.

čl. III: Provozní pokyny pro návštěvníky, ceník

 1. Vstup do areálu a výši poplatku upravuje platný ceník, více na www.zviretice.cz
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy a výše uvedené pokyny. V případě jakéhokoliv porušení mohou být vykázáni.

čl. IV: Telefonní kontakty

Provozovatel: 326 214 022
Městská policie: 724 933 100
Turistické informační centrum:326 210 230
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Policie: 158

Radim Šimáně, starosta města

Schváleno usnesením rady města Bakov nad Jizerou č. R217/7-13 dne 29.4.2013, novelizace usnesení č. R197/13-2016 dne 22.06.2016, novelizace usnesení č. R224/13-2017 dne 19.06.2017.

Zřícenina hradu Zvířetice

Zřícenina hradu Zvířetice

Zřícenina hradu Zvířetice

 
Zřícenina hradu Zvířetice

Zřícenina hradu Zvířetice

 
Zřícenina hradu Zvířetice

Zřícenina hradu Zvířetice

 
Zřícenina hradu Zvířetice

Zřícenina hradu Zvířetice

 
Zřícenina hradu Zvířetice

Zřícenina hradu Zvířetice

 
Zřícenina hradu Zvířetice

Zřícenina hradu Zvířetice

 
Zřícenina hradu Zvířetice

Zřícenina hradu Zvířetice

 
Zřícenina hradu Zvířetice

Zřícenina hradu Zvířetice

 
 
3.2.2013 17:25:58 - aktualizováno 28.8.2017 16:57:47 | přečteno 4668x | magdalena.bulirova
load