Provozní řád ubytovacích služeb

Volnočasový areál a kemp Bakov nad Jizerou

Provozní řád ubytovacích služeb

Všichni hosté jsou povinni seznámit se s tímto řádemprovozním řádem Volnočasového areálu na počátku ubytování.

Identifikační údaje

Volnočasový areál, Čechova 959, Bakov nad Jizerou

provozovatel: Město Bakov nad Jizerou, 
Mírové náměstí 208
IČ 00237418
kontakt ubytování:703 486 669;  penickova@bakovnj.cz; osobně v recepci areálu
odpovědná osoba:  Daniela Pěničková
zařízení:
 • chatová osada: chatová osada: 122 lůžek, 3 chatky Koniklec s kuchyňským koutem, 1 chatka Bobik s WC a kuchyní, 23 chatek Boubín, 3 apartmánové pokoje
 • stanová osada + stání pro cca 20 karavanů
 • společné sociální zařízení v samostatné budově "Kulaťák" a v hlavní budově areálu
 • Vjezd a parkování vozidel PO DOHODĚ (za poplatek).
 • Voda v celém areálu je pitná.
 • V chatkách a stanové osadě jsou přípojky na elektřinu.

Vybavení chatek „Koniklec“

Tři chatky jsou vybaveny kuchyňským koutem s ledničkou (viz inventární soupis umístěný v každé chatce) a lůžkovinami (deka + polštář). Ložní povlečení je k dispozici na recepci. 

V přízemí se nachází kuchyňský kout, lednička,  2 lůžka a dvoumístná pohovka, konferenční stolek, křesla, komoda, jídelní stůl, 4 židle, sušák na prádlo, šatní skříň, chladnička, umyvadlo se studenou vodou. V patře jsou umístěny 4 válendy a noční stolky. Součástí vybavení je přenosná zahradní lavička.

 • Sociální zařízení (WC a sprchy) je umístěno ve společné části areálu ("kulaťák) a v prostoru hlavní budovy.

Vybavení chatky „Bobik“

Jedna chatka vybavená základním nábytkem (viz inventární soupis) a lůžkovinami (deka + polštář). Ložní povlečení je k dispozici na recepci. 

V přízemí se nachází rozkládací dvoumístná pohovka, komoda, jídelní stůl, 4 židle, šatní skříň. V patře jsou umístěny 4 válendy a 4 noční stolky.

Chata má vybavenou kuchyň se studenou vodou. Chata má samostatné WC.

 • Sprchy jsou umístěny ve společné části areálu ("kulaťák) a v prostoru hlavní budovy.

Vybavení chatek „Boubín“

Dvacet tři chatek je vybaveno ledničkou a základním nábytkem (viz inventární soupis umístěný v každé chatce) a lůžkovinami (deka + polštář). Ložní povlečení je k dispozici na recepci. . V přízemí se nachází 1 palanda (2 lůžka nad sebou) a 2 lůžka, jídelní stůl, 4 židle, dělená šatní skříň.

 • Sociální zařízení (WC a sprchy) je umístěno ve společné části areálu ("kulaťák) a v prostoru hlavní budovy.

Příjezd, převzetí chaty

Host rekreačního areálu bude ubytován po předložení a zapsání platného dokladu totožnosti.

Za ubytování a služby s tím spojené je host povinen zaplatit v den nástupu dle aktuálního platného ceníku, popřípadě má za objednaný pobyt zaplacenou zálohu.

Po zaplacení pobytu a registraci ubytovaných jsou hostům předány klíče, jejichž případnou ztrátu jsou povinni uhradit.

Pokud host nevznese námitku proti kvalitě ubytování do dvou hodin po převzetí klíčů, nebude s ním jednáno o předčasném ukončení pobytu z důvodu nevyhovujícího zařízení.

Nástup

Ubytování a předání klíčů od chatky, zajištění místa pro stanování, je možné od 10:00 do 16:00 hodin, případně dle telefonické dohody na telefonním čísle uvedeném v e-mailu potvrzujícím rezervaci.

Odjezd

Chatka musí být vyklizena a klíče od ní osobně předány v den ukončení pobytu do 12:00 hodin. V případě, že host předá chatku s neúplným nebo poškozeným zařízením, které nebylo nahlášeno na začátku, respektive první den pobytu, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě! Nebudou-li klíče od chatky předány do 12:00 hod, může být hostům počítán další den pobytu dle platného ceníku.

Stanové místo musí být vyklizeno též v den ukončení pobytu do 12:00 hodin. Nebude-li stanové místo vyklizeno do 12:00 hod, může být hostům počítán další den pobytu dle platného ceníku.

Pravidla chování hostů

Do areálu chatové osady je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. 

V prostorách chatek je přísný zákaz kouření.

Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, či jinak znečišťovat prostředí areálu.

Noční klid

V čase od 22.00 hodin do 6:00 hodin je povinnost dodržovat noční klid, tedy zakázáno hlučet, křičet, pouštět hlasitou reprodukovanou hudbu, či jinak rušit a hlukem obtěžovat ostatní ubytované a občany města.

Oheň 

Oheň je povoleno rozdělávat pouze na vyhrazeném místě, u ohně musí být přítomna osoba starší 18 let. V prostoru areálu jsou k dispozici dvě ohniště.

Odpovědnost za škody na zdraví a majetku

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření správci na tel.: 703 486 669 a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru, či odvrátil hrozící nebezpečí.

Úklid

Kompletní úklid celé chatky je prováděn personálem provozovatele před předáním chatky k ubytování. 

V průběhu pobytu si ubytovaní uklízí sami, před ukončením pobytu jsou povinni odnést odpadky, provést zevrubný úklid a odpojit ledničku z elektrické zásuvky.

Odpad

Ubytovaní v chatkách a stanech, mají zakázáno odhazovat papírky a jakékoliv odpadky v prostorách areálu a jeho okolí. K tomuto jsou v areálu určeny nádoby.

Každá chatka má vlastní koše, společné sběrné nádoby jsou na určeném místě.

Rezervace/poptávka

 • e-mailem na: penickova@bakovnj.cz
 • telefonicky na: tel. 703 486 669 

Zálohy za ubytování

Po potvrzení rezervace ubytování v chatkách je nutno zaplatit zálohu předem ve výši 30 % na účet provozovatele (platební údaje budou zaslány na e-mailovou adresu uvedenou při rezervaci).

Doplacení celkové ceny pobytu bude provedeno hotově při příjezdu na pokladně kempu.

V případě neuskutečněného pobytu je tato záloha nevratná. Kryjeme tak příp. ztráty způsobené odřeknutím míst rezervovaných některými nezodpovědnými návštěvníky.

Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání 112
První pomoc 155
Hasiči 150
Policie 158 
Městská policie 724 933 100
Provozovatel 326 214 030
Manažer areálu 703 486 669
Správce areálu607 986 494


CENÍK SLUŽEB


Vozidla lze v areálu zaparkovat za poplatek dle výše uvedeného ceníku. PARKOVÁNÍ V AREÁLU                                 

Na vyhrazeném parkovišti mimo areál je možnost parkování zdarma.

 • PLATBA Z POBYT                                                                           

Stanovené ceny za krátkodobý pobyt včetně rekreačního poplatku je možné do výše 2 noci pobytu hradit hotově na pokladně kempu. 

Pobyty delší  a pobyty rezervované předem se hradí formou záloh ve výši 30% ceny pobytu převodem na účet Města Bakov nad Jizerou nebo hotově na pokladně MěÚ Bakov nad Jizerou.

Doplatek k ubytování se hradí hotově při příjezdu na pokladně kempu.           

 • ZÁLOHA NA POBYT                                                                       

Záloha na objednaný pobyt se hradí ve výši 30% ceny pobytu a to nejpozději do 30 dnů od rezervace pobytu nebo je-li lhůta mezi rezervací a nástupem na pobyt kratší, tak 3 dny před nástupem na pobyt.

Kalkulace na pobyt s vyčíslenou zálohou bude přiložena k potvrzení o rezervaci.

Zálohu pak uhraďte na účet 43-7601370287/0100, nutné uvést číslo faktury jako VARIABILNÍ symbol (VS).

Pro přesnou identifikaci platby uveďte do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení. Po připsání zálohy na účet bude vaše rezervace považována za závaznou.

 • PŘEVZETÍ A ODEVZDÁNÍ CHATY                                                                         

Chata je předána a odevzdána se všemi klíči a zběžnou kontrolou vybavení chaty. Zjištěné škody na vybavení jsou řešeny individuálně s ohledem na míru poškození.

 

Radim Šimáně
starosta města
2.1.2017 - aktualizováno 26.6.2018 18:56:26 | přečteno 31071x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load