Diecézní charita Litoměřice

Diecézní charita Litoměřice (1)

Poskytujeme komplexní péči v domácím prostředí klientů. Tato péče zahrnuje např. pomoc při jídle, nákupy, doprovod k lékaři, apod.

Pracovní doba

Po - Ne - 7.00 - 19.00  včetně svátků

Činnost organizace Diecézní charity Litoměřice je podporována městem Bakov nad Jizerou.

Poslání

Posláním Charitní pečovatelské služby, provozované Diecézní charitou Litoměřice, je umožnit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí s pomocí pečovatelské služby a blízkých, na základě individuálních potřeb.

Cíl projektu

Vzájemným cílem Charitní pečovatelské služby a uživatele je:

 • možnost žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí s pomocí pečovatelské služby a blízkých na základě individuálních potřeb
 • umožnit uživateli žít nezávisle tak, jak to dovolí jeho zdravotní stav
 • udržovat kontakty se společenským prostředím (rodina, přátelé, místní komunita)
 • vytvářet podmínky pro uživatelovu seberealizaci
 • být uživatelem, který uplatňuje vlastní vůli
 • být uživatelem, který překlene zdravotní komplikace v přechodném období.

Cílová skupina

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dětmi bez omezení věku

Zásady poskytování služeb aneb co je pro nás důležité:

 • individuální přístup k uživatelům CHPS
 • profesionalita zaměstnanců CHPS
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů CHPS
 • respekt k lidské důstojnosti – respektování a ochrana práv uživatelů CHPS
 • respekt k soukromí uživatelů
 • partnerský přístup k uživatelům služby (rovnost mezi uživatelem a pracovníkem PS)
 • flexibilita služby
 • rovný přístup bez ohledu na náboženské vyznání, bez rozdílu národnosti či rasy
 • pečovatelská služba respektuje a pomáhá naplnit duchovní potřeby

Činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů
 • péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění strav
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kontakty

Adresa: 

 • Družstevní 1451, Mnichovo Hradiště, 29501
 • Školní 1112, Bakov n. J., 294 01
Telefon: 

 • 731 402 442, 730 182 346
E-mail: 

Vedoucí služby: 

 • Mgr. Irena Škopánová
Vedoucí střediska: 

 • Vladimíra Havránková


Diecézní charita Litoměřice

Diecézní charita Litoměřice (1)

Diecézní charita Litoměřice (1)

 
Diecézní charita Litoměřice (3)

Diecézní charita Litoměřice (3)

 
Diecézní charita Litoměřice (2)

Diecézní charita Litoměřice (2)

 
Charitativní pečovatelská služba  MH

Charitativní pečovatelská služba MH

 
Výcvikové centrum  MH

Výcvikové centrum MH

 
 
14.8.2013 15:28:53 - aktualizováno 14.9.2022 14:06:08 | přečteno 3765x | magdalena.bulirova
load