Dům s pečovatelskou službou

Kritéria pro přijetí občanů do Domu s pečovatelskou službou, Organizační a provozní řád Domu s pečovatelskou službou a Domovní řád Domu s pečovatelskou službou naleznete v sekci Dokumenty


Kontakt:

  • adresa: Školní 1112, Bakov nad Jizerou
  • správce: 721 463 745
  • přidělování bytů: 326 214 027


Dům s pečovatelskou službou v Bakově nad Jizerou (DSP) je dům zvláštního určení. Je ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou. Bydlení v DPS a profesionální pečovatelská služba se v těchto domech poskytuje osaměle  žijícím občanům (manželským párům), poživatelům starobního důchodu a invalidním občanům, kteří jsou příjemci pečovatelské služby a využívají pečovatelskou službu tak, aby si mohli alespoň zčásti zajišťovat péči o svoji osobní hygienu a svou domácnost.

Soustředěným bydlením starých občanů v jednom obytném domě a zřízením provozních zařízení pečovatelské služby v domech s pečovatelskou službou je umožněno poskytovat obyvatelům DPS profesionální pečovatelskou službu kvalitně, racionálně a v potřebném rozsahu.Pečovatelskou službu v bytech DPS poskytuje právnická osoba na základě uzavřené nájemní smlouvy s Městem Bakov nad Jizerou.

Je zde celkem 24 bytů – z toho:

  • 1 byt je 1 + kuchyňský kout (kk) upraven pro tělesně postižené,
  • 17 malometrážních bytů 1 + kk pro jednu osobu,
  • 6 bytů 2 + kk pro manželské dvojice.

Dále jsou v DPS tyto prostory: společenská místnost včetně sociálního zařízení, přípravna dovezeného jídla, prádelna, sušárna, středisko osobní hygieny, zázemí pro pečovatelskou službu, správu domu, výtah. Součástí DPS je atrium a kolárna, které slouží nájemcům DPS.


load