Ceník pohřebišť platný od 15. dubna 2021

hřbitov   ilustrační foto

Nařízení města Bakov nad Jizerou č. 1/2021, kterým se stanovují ceny služby hřbitovní na veřejných pohřebištích města Bakov nad Jizerou, bylo schváleno s platností od 15. 04. 2021. Cena je pro každé hrobové místo vypočítávána jednotlivě z přesné výměry daného hrobového místa.

Provozovatel pohřebiště je povinen každoročně stanovovat cenu za služby hřbitovní. Jedná se o ceny nájemného pozemků pro hrobová místa, nájem hrobových míst (pro vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren) a za související služby.

S účinností od 01. 01. 2021 došlo k zásadní změně při stanovení cen u nájemného a za služby spojené s pronájmem hrobového místa. Tyto ceny již nejsou ze strany státu regulovány. Regulace formou stanovení maximálních cen je možná pouze ze strany měst a obcí. Podle položky č. 10 část I. oddíl B Výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, může město stanovit maximální ceny samostatně pro:

  • nájem pozemků pro hrobová místa
  • nájem hrobových míst (pro vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren)
  • související služby.

Níže uvedený ceník platný od 15. 04. 2021 byl schválen usnesením rady města č. R 977/6-2021 ze dne 24.03.2021.

Položka

Městský hřbitov

Katolický hřbitov

Poznámka

Nájem za hrobové místo

13 Kč
za m2/rok
13 Kč
za m2/rok

Skutečně pronajatá plocha hrobového místa v nezbytně nutné výměře pro odpovídající způsob pohřbívání
(jednohrob, dvojhrob, hrobka, dětský hrob, urnový pomníček, špalky)

Služby spojené s nájmem
hrobového místa

35 Kč
za m2/rok
35 Kč
za m2/rok

Likvidace odpadu, úklid, vodné, správa hřbitova, opravy, evidence smluv atd.

Pronájem okénka v kolumbáriu

48  Kč/rok

---

 

Jednorázový poplatek
za nové okénko kolumbária

2.000 

---

 

Uložení urny do společné hrobky

500 

500 

 Za každou uloženou urnu


14.3.2019 11:07:38 - aktualizováno 16.4.2021 6:59:42 | přečteno 1052x | magdalena.bulirova
load