Ceník pohřebišť

hřbitov   ilustrační foto

Nařízení města Bakov nad Jizerou č. 1/2021, kterým se stanovují ceny služby hřbitovní na veřejných pohřebištích města Bakov nad Jizerou, bylo schváleno s platností od 15. 04. 2021. Cena je pro každé hrobové místo vypočítávána jednotlivě z přesné výměry daného hrobového místa.

Město Bakov nad Jizerou, jako každoročně, stanovilo ceník služeb hřbitovních na veřejných pohřebištích v Bakově nad Jizerou.

S účinností od 01. 01. 2021 došlo k zásadní změně při stanovení cen u nájemného a za služby spojené s pronájmem hrobového místa. Tyto ceny již nejsou ze strany státu regulovány. Regulace formou stanovení maximálních cen je možná pouze ze strany měst a obcí. Město může stanovit maximální ceny samostatně pro:

  1. nájem pozemků pro hrobová místa
  2. nájem hrobových míst (pro vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren – kolumbária)
  3. související služby (likvidace odpadu, úklid, vodné, opravy, správa hřbitova, uzavírání smluv, vedení evidence atd.)

Celkovou cenu tvoří dvě položky:

  • Nájem za hrobové místo – skutečná pronajatá plocha hrobového místa v nezbytně nutné výměře pro odpovídající způsob pohřbívání (jednohrob, dvojhrob, hrobka, dětský hrob, urnový pomníček, špalky) nebo nájem hrobových míst určených pro urny – kolumbária.
  • Služby spojené s nájmem – likvidace odpadu, úklid, vodné, opravy, správa hřbitova, uzavírání smluv, vedení evidence atd.

Ceník služeb hřbitovních na veřejných pohřebištích v Bakově nad Jizerou od 01. 04. 2022 byl schválen usnesením Rady města dne 09. 02. 2022 pod č. R1334/3-2022 v nezměněné formě. 

Současně považuji za důležité informovat nájemce hrobových míst na veřejných pohřebištích v Bakově nad Jizerou na skutečnost, že Město Bakov nad Jizerou dotuje provoz na pohřebištích více jak 50%.


Položka

Městský hřbitov

Katolický hřbitov

Poznámka

Nájem za hrobové místo

13 Kč
za m2/rok
13 Kč
za m2/rok

Skutečně pronajatá plocha hrobového místa v nezbytně nutné výměře pro odpovídající způsob pohřbívání
(jednohrob, dvojhrob, hrobka, dětský hrob, urnový pomníček, špalky)

Služby spojené s nájmem
hrobového místa

35 Kč
za m2/rok
35 Kč
za m2/rok

Likvidace odpadu, úklid, vodné, správa hřbitova, opravy, evidence smluv atd.

Pronájem okénka v kolumbáriu

48  Kč/rok

---

 

Jednorázový poplatek
za nové okénko kolumbária

2.000 

---

 

Uložení urny do společné hrobky

500 

500 

 Za každou uloženou urnu


Bc. Miroslava Pavlíková
14.3.2019 11:07:38 - aktualizováno 16.3.2022 16:04:57 | přečteno 1305x | magdalena.bulirova
load