Informace

ilustrační foto


Schránky kolumbária ve sboru Prokopa Velikého

Sbor Prokopa Velikého

Církev československá husitská nabízí k pronájmu schránky kolumbária ve sboru Prokopa Velikého, Husova 555 v Bakově nad Jizerou. Bližší informace na telefonu 777 573 058.

10.6.2021 16:00:16 | přečteno 215x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Zveřejňování úmrtních oznámení

anděl

Od ledna 2020 dochází ke změně zveřejňování úmrtních oznámení ve vývěsní skříňce v Husově ulici v Bakově nad Jizerou. Tuto službu nebude poskytovat již pohřební služba, ale pracovníci podatelny Městského úřadu v Bakově nad Jizerou.

17.12.2019 19:20:22 | přečteno 935x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Informace a výzva pro návštěvníky hřbitovů

hrob

Město Bakov nad Jizerou, jako provozovatel Městského a Katolického hřbitova v Bakově nad Jizerou, má mimo jiné i povinnost zveřejňovat na místech a způsobem obvyklým (webové stránky, vývěsky u hřbitovů) informace o neuzavřených smlouvách k jednotlivým hrobovým místům, neboť užívat je lze pouze na základě smlouvy o nájmu a služeb s tímto souvisejících. 

Tato smlouva musí mít písemnou formu a uzavírá se na dvanáct let. V případě, že uživatelé hrobových míst novou smlouvu neuzavřou, pak právo užívání zaniká. I v tomto případě (kde právo užívání zaniklo) je seznam těchto hrobových míst zveřejňován na webových stránkách i na vývěskách u hřbitovů.

27.7.2016 14:51:01 - aktualizováno 16.4.2021 7:38:16 | přečteno 719x | magdalena.bulirova | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Výzva uživatelům hrobových míst k podpisu smlouvy

ilustrační foto

Žádáme tedy níže uvedené uživatele, popř. příbuzné, aby se neprodleně dostavili do sídla provozovatele pohřebiště nebo kontaktovali správce pohřebiště. Provozovatel pohřebiště – Město Bakov n. J. nemohl uzavřít platné smlouvy s uživateli hrobových míst (uvedených níže) z důvodu neúplné či neaktuální evidence uživatelů hrobových míst a jejich adres, popř. nespolupráce.

26.3.2015 14:00:59 - aktualizováno 10.6.2021 16:36:19 | přečteno 2293x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Hroby ke zrušení a k odprodeji

hroby ke zrušení

Dne 25.10.2012 byla uveřejněna výzva uživatelům neuhrazených hrobových míst s možností nápravy do 31.1.2013. U míst, kde náprava dosud zjednána nebyla, vypršela 31.1.2014 zákonná lhůta možnosti odebrání pomníku. 

14.5.2018 14:58:07 - aktualizováno 20.3.2019 13:10:05 | přečteno 1004x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Městský hřbitov

Městský hřbitov

Návštěvníci Městského hřbitova, jehož provozovatelem je Město Bakov n. J., zajisté zaregistrovali, že jsme byli nuceni z technických důvodů s okamžitou platností uzavřít sociální zařízení – toalety. 

27.7.2016 14:34:12 | přečteno 1506x | magdalena.bulirova | Celý článek
 
1
20.2.2015 11:05:09 | přečteno 1506x | magdalena.bulirova
load