Výzva uživatelům hrobových míst k podpisu smlouvy

ilustrační foto

Žádáme tedy níže uvedené uživatele, popř. příbuzné, aby se neprodleně dostavili do sídla provozovatele pohřebiště nebo kontaktovali správce pohřebiště. Provozovatel pohřebiště – Město Bakov n. J. nemohl uzavřít platné smlouvy s uživateli hrobových míst (uvedených níže) z důvodu neúplné či neaktuální evidence uživatelů hrobových míst a jejich adres, popř. nespolupráce.


Sídlo provozovatele pohřebiště 

  • MěÚ Bakov nad Jizerou, Mírové mám. 208, Bakov nad Jizerou 

Provozní doba

  • v pondělí nebo ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Kontakt

Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb, v § 25 stanoví,  že hrobové místo lze používat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících, která musí mít písemnou formu.

Poplatek za nájem hrobového místa na základě této smlouvy musí být řádně uhrazen.

Provozovatel pohřebiště současně uživatelům uvedených hrobových míst sděluje, že pokud smlouva nebude uzavřena, pak právo užívat hrobové místo zaniká. 
 Vlastník hrobového zařízení má povinnost místo vyklidit včetně uren. Pokud tak neučiní – bude s věcmi nakládáno jako s věcí opuštěnou a postupováno dle § 24, odst. 5 zák. 256/2001 Sb.

Neuzavřené smlouvy

Označení  Jméno nájemce Poslední známá adresa nájemce Pronájem do
NEUZAVŘENÉ SMLOUVY A NEUHRAZENÉ NÁJMY za rok 2019 - Městský hřbitov
10200/161/01 Slušarčuk Vladimír Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 727 1.5.2019
10300/102/01 Čížek Josef Liberec, Havlíčkova 6 8.3.2019
NEUZAVŘENÉ SMLOUVY A NEUHRAZENÉ NÁJMY za rok 2018 - Městský hřbitov
10200/83/01 Havelková Jana Mnichovo Hradiště, Čsl. Armády 1248 16.3.2018
10300/15/01 Neuman Vladimír Mladá Boleslav, V. Klementa 835 26.3.2018
1090-1/28/06 Kalytiaková Eva Bakov nad Jizerou, Brigádnická 836 21.4.2018
NEUZAVŘENÉ SMLOUVY A NEUHRAZENÉ NÁJMY za rok 2017 - Městský hřbitov
1130/33/04 Malhausová Věra Bakov nad Jizerou, Žižkova 268 29.4.2017
1060-1/8/06 Zahrádka Karel  Bělá p/Bezd., Pohotovostní osada 1036 28.12.2017
NEUZAVŘENÉ SMLOUVY A NEUHRAZENÉ NÁJMY za rok 2016 - Městský hřbitov
10100/3/02 Pecháčková Dagmar České Budějovice, Štítného 6 8.11.2016
NEUZAVŘENÉ SMLOUVY A NEUHRAZENÉ NÁJMY za rok 2016 - Katolický hřbitov
205/60/02 Koláček Roman Bakov nad Jizerou, 5. května 507 5.2.2016
NEUZAVŘENÉ SMLOUVY A NEUHRAZENÉ NÁJMY za rok 2015 - Městský hřbitov
10200/17/01 Buriánek Jaroslav Staré Křečany 40 29.12.2015
NEUZAVŘENÉ SMLOUVY A NEUHRAZENÉ NÁJMY za rok 2014 - Městský hřbitov
10100/63/01 Paříková Helena Bakov nad Jizerou, Tondrova 170 9.8.2014
10200/164/01 Šťastná Věra Kosmonosy, K. Veselého 587 24.10.2014
10400/32/01 Suchý Petr Praha 6, Komárovská 1938 29.7.2014
NEUZAVŘENÉ SMLOUVY A NEUHRAZENÉ NÁJMY za rok 2013 - Městský hřbitov
1110/133/04 Prokůpek Josef Dalešice 11, Bítouchov 1.7.201326.3.2015 14:00:59 - aktualizováno 10.6.2021 16:36:19 | přečteno 2293x | magdalena.bulirova
load