Výzva uživatelům hrobových míst k podpisu smlouvy

ilustrační foto

Žádáme níže uvedené uživatele, popř. příbuzné, aby se neprodleně dostavili do sídla provozovatele pohřebiště nebo kontaktovali správce pohřebiště, jelikož Město Bakov n. J. nemohlo uzavřít platné smlouvy s uživateli hrobových míst (uvedených níže) a to z důvodu neúplné či neaktuální evidence uživatelů hrobových míst a jejich adres, popř. jejich nespolupráce.


Sídlo provozovatele pohřebiště 

  • MěÚ Bakov nad Jizerou, Mírové mám. 208, Bakov nad Jizerou 

Provozní doba

  • v pondělí nebo ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Kontakt

Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb, v § 25 stanoví,  že hrobové místo lze používat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a služeb s tím souvisejících, která musí mít písemnou formu.

Poplatek za nájem hrobového místa na základě této smlouvy musí být řádně uhrazen.

Provozovatel pohřebiště současně uživatelům uvedených hrobových míst sděluje, že pokud smlouva nebude uzavřena, pak právo užívat hrobové místo zaniká. 
 Vlastník hrobového zařízení má povinnost místo vyklidit včetně uren. Pokud tak neučiní – bude s věcmi nakládáno jako s věcí opuštěnou a postupováno dle § 24, odst. 5 zák. 256/2001 Sb.

Neuzavřené smlouvy

KH - Katolický hřbitov
MH - Městský hřbitov

Označení Jméno nájemce Poslední známá adresa nájemce Pronájem do

NEUZAVŘENÉ SMLOUVY A NEUHRAZENÉ NÁJMY za rok 2021 - MH

1110/150/04 Hladká Anna Bakov nad Jizerou, Smetanova 649 03.11.2021

NEUZAVŘENÉ SMLOUVY A NEUHRAZENÉ NÁJMY za rok 2021 - KH

204/46/01 Hudcová Eva Rychnov u Jablonce, Školní 780 04.06.2021
202/13/01 Novotná Markéta Mn. Hradiště, Sv. Čecha 495 05.03.2021

NEUZAVŘENÉ SMLOUVY A NEUHRAZENÉ NÁJMY za rok 2020 - MH

10100/47/01 Štančíková Ludmila Bakov nad Jizerou, Školní 1112 11.04.2020

NEUZAVŘENÉ SMLOUVY A NEUHRAZENÉ NÁJMY za rok 2020 - KH

201/7/02 Sozová Eliška Bělá p. Bezdězem, Tyršova 364 13.03.2020

NEUZAVŘENÉ SMLOUVY A NEUHRAZENÉ NÁJMY za rok 2019 - MH

10200/161/01 Slušarčuk Vladimír Lysá n/Lab., nám. B. Hrozného 727 01.05.2019
10300/102/01 Čížek Josef Liberec, Havlíčkova 6 08.03.2019

NEUZAVŘENÉ SMLOUVY A NEUHRAZENÉ NÁJMY za rok 2018 - MH

10200/83/01 Havelková Jana Mn. Hradiště, Čsl. Armády 1248 16.03.2018
10300/15/01 Neuman Vladimír Mladá Boleslav, V. Klementa 835 26.03.2018
1090-1/28/06 Kalytiaková Eva Bakov nad Jizerou, Brigádnická 836 21.04.2018

26.3.2015 14:00:59 - aktualizováno 20.2.2023 17:50:51 | přečteno 2888x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load