Slovo starosty - listopad 2014

1. zasedání nově zvoleného zastupitelstva města

Vážení občané, dovolte mi z pozice nově zvoleného starosty pár slov.

V úterý 4. 11. 2014 převzali na ustavujícím Zastupitelstvu města Bakov nad Jizerou noví zastupitelé pomyslný štafetový kolík od zastupitelů uplynulého volebního období, aby se podíleli na bezproblémovém zajišťování chodu města v letech 2014 – 2018.

Rád bych touto cestou poděkoval všem občanům, kteří přišli do volebních místností a svými hlasy určili složení nového zastupitelstva, bývalým zastupitelům za zodpovědný a konstruktivní přístup ke správě města, které je řečeno sportovní terminologií ve velmi dobré kondici. Svůj velký podíl na tom mají bez pochyby i zaměstnanci města.

Samostatné poděkování potom patří Mgr. Janě Štěpánové a panu Václavu Grűnwaldovi za výkon v jejich funkcích starostky a místostarosty města, za jejich nasazení a přínos pro město.

Pokračovat v nastoleném trendu, ale přinést městu také něco nového je velká výzva. Pozici starosty města Bakov nad Jizerou přijímám včetně všech práv a povinností. Přistupuji k ní s pokorou a respektem a jsem si vědom odpovědnosti, nicméně těším se na vzájemnou spolupráci.

Od mala se věnuji sportu, převážně kolektivnímu, týmovému, kde si spoluhráči navzájem pomáhají. Mají společný cíl, táhnou za jeden provaz, otevřeně spolu komunikují jak na hřišti, tak mimo něj. Hledají nové varianty. Každý má v týmu svoji roli, svůj úkol a občas si ale také jak se říká „na férovku“ vymění své názory. Což není někdy vůbec na škodu.

Stejně tak vnímám roli starosty, resp. roli nás všech při správě města. A přinese-li kdokoli z řad zastupitelů, zaměstnanců a občanů něco ze svého know-how, nemáme se čeho obávat.

Přeji nám všem hodně štěstí, elánu a nasazení a ať se nám společně daří.

Radim Šimáně, starosta města

11.11.2014 18:37:50 | přečteno 1005x | magdalena.bulirova
load