Bude lokalita Na Výsluní lokalitou na výsluní?!

výsluní

Slovo starosty - říjen 2015 

V zářijovém čísle Bakovska jste zaregistrovali téma lokality „Na Výsluní“. Dovolím si se k tomuto tématu ještě vrátit.

Jsem na pozici starosty teprve (už) rok, stejně tak nová rada města a nové zastupitelstvo města.

Ti, co pracovali ve zmíněných orgánech již v minulosti, mají informací týkajících se problematiky „Výsluní“ více, ostatní méně, nicméně bych toto nepovažoval za žádný hendikep. Naopak, nyní pracujeme v novém složení a je na nás, kteří jsme od občanů získali mandát, jak se s tímto ne úplně jednoduchým tématem vypořádáme a kam jej posuneme, a to bez ohledu na „barvu dresů“ politických stran či uskupení. Zastupitelé jsou Bakováci a tady jde o další rozvoj Bakova, takže jednoduchá rovnice.

Zmíněná lokalita je jednou z mála a svoji rozlohou a potenciálem v tuto chvíli jedinou, kam směrovat další rozvoj města v podobě individuální výstavby. V tomto roce byla také zaznamenána zvýšená poptávka vlastníků pozemků po možnosti výstavby v této lokalitě. A tak bylo a je na místě hledat možnosti vedoucí k „rozhýbání“ výstavby „Na Výsluní“. Rada města si toto klade za cíl a na svých jednáních se touto problematikou již od začátku roku opakovaně zabývala. Navazuje na kroky již provedené, včetně existující, v minulém čísle Bakovska zmíněné a již v roce 2013 na webových stránkách města zveřejněné studie, ke které však bohužel již nebyly učiněny ve zmíněném období další potřebné kroky.

„Výsluní“ se řeší již od roku 2000, což samo o sobě svědčí o tom, že se nejedná vůbec o jednoduchou záležitost. Za tu dobu proběhla řada jednání, byla diskutována spousta myšlenek, návrhů – zatím bez očekávaného efektu. Nicméně nemá cenu se nyní zabývat tím, co bylo, ale je potřeba hledat aktuální a reálné možnosti. Rada města připravuje s využitím všech dostupných informací a v souladu s platnou legislativou návrh postupu v realizaci výstavby. Ten bude projednán s odborníky, členy zastupitelstva a samozřejmě i majiteli pozemků v dotčené lokalitě a občany našeho města. O dalších postupech Vás budeme průběžně informovat.

Přejme si při následných jednáních vzájemný respekt a nechť se nám „Výsluní“ podaří rozhýbat.

Radim Šimáně
starosta města
19.10.2015 13:28:45 | přečteno 621x | magdalena.bulirova
load