Slovo starosty - duben 2015

Rybník

Vážení občané,

dovolte mi tentokrát malé zamyšlení, úvahu možná že i konstatování faktu – výběr nechám na každém  z Vás. Inspiraci, resp. impulz jsem dostal od Vás občanů.

Je jeden z prvních teplých večerů, sedím doma  na terase, koukám na věž zříceniny zámku Zvířetice a za zády mi zapadá slunce. Nádherná scenérie. Při tomto rozpoložení jsem si říkal, že na světě je krásně a krásně je též u nás v Bakově nad Jizerou a okolí.

Za pět měsíců na pozici starosty jsem poznal spoustu z Vás, Vaše názory a postoje, činnost spolků, zájmových a sportovních organizací,činnost podnikatelských subjektů,  život v místních částech

tj. Malá Bělá, Chudoplesy, Buda, Podhradí, Horka, Zvířetice, Trenčín, úlohu osadních výborů apod.

Většina z Vás zaslouží uznání a poděkování , co na úkor svého volného času, rodin a bez finančního ohodnocení dělá pro ostatní, pro děti, pro své okolí, pro město jako takové,  či pro své naplnění.

Město je tu proto, aby v těchto aktivitách pomohlo jak finančně, tak materiálně či jinou součinností a naopak. Když to funguje je vše jednodušší.  A ono to funguje či začíná fungovat – děkuji !

Na opačném pólu jsou však věci, které jsem dříve nevnímal v takových rozměrech nebo jsem vůbec netušil, že se něco takového v našem městě děje. Co mám na mysli ? Co někteří jedinci dokáží pro naše město „udělat“ ? Co mě slušně řečeno mrzí a na co se ptám PROČ ?

Černé skládky – je jich několik, od jednoho pytle po hromadu pneumatik či plastů, když už je odpad naložen, PROČ  neskončí na místě k tomu určeném ? Likvidace těchto skládek  stojí desetitíce Kč  !

Poničené dopravní značky, mobiliář ( koše, lavičky) – opakované ničení , co je smyslem ? V čem to komu pomůže ? PROČ ? – opět  náklady na obnovu

„Toulaví“  psi – náklady na umístění ve psím útulku cca 5.000,--Kč/ks

Psí exkrementy – ano, mějme psí miláčky, mějme je rádi, ale ukliďme po nich, když to sami nedokáží . Některé parky ve městě nám zhnědly místo aby se zazelenaly ! Dětská hřiště nevyjímaje !

Sousedské vztahy – to co někteří sousedé na sebe dokáží vymyslet, jak se k sobě chovají a jak si dokáží znepříjemnit život sami sobě a okolí je  smutné

Dodržování bezpečnosti silničního provozu – zejména rychlost  - více asi nemá smysl rozebírat.

Vše je o přístupu a postoji každého z nás. Přeji si, aby se tyto nešvary z města podařilo vytlačit.

Závěrem Vás zvu na slavnostní zahájení provozu „Informačního centra Zvířetice“ v Podhradí, které se uskuteční  dne 1.5.2015 od 14:00 hod.

Radim Šimáně, starosta

17.4.2015 14:00:34 | přečteno 899x | magdalena.bulirova
load