Slovo starosty - listopad 2015

obce web 2

Milí občané,
v našem zpravodaji se dočítáte novinky a zajímavosti z našeho města a jeho místních částí. A právě místním částem bych se krátce ve svém „slovíčku“ věnoval.

Místní části si žijí tak trochu vlastním životem – mají své problémy a starosti, své potřeby. Samozřejmě jsou součástí Bakova nad Jizerou a pro město jako takové jsou velmi důležité a nepostradatelné.

Místních částí máme 6 – Buda, Horka, Chudoplesy, Malá Bělá, Podhradí a Zvířetice.

Žije v nich cca 1300 obyvatel, a to včetně lokalit Brejlov, Klokočka, Malý Rečkov a Velký Rečkov, což představuje více jak 25 % občanů celého Bakovska.

Fungují zde již delší dobu osadní výbory, složené z občanů s trvalým pobytem v dané místní části v čele s předsedou. Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na svém jednání dne 17. června 2015 tyto osadní výbory zřídilo svým usnesením oficiálně a jmenovalo jejich složení včetně předsedů na základě návrhů jednotlivých obcí. Složení osadních výborů je následující:

OV Malá Bělá

 • předseda – Josef Filip, 
 • členové – Vladimír Šlégl, Mgr. Michaela Vrabcová, Alena Šnajdrová, Bc. Martin Krejčí

OV Chudoplesy

 • předseda – Miluše Brychová, 
 • členové – Ing. Pavel Orendáš, Ing. Miroslav Raichl, Petr Rajtr, Lenka Jetelová

OV Buda

 • předseda – Eva Ernestová, 
 • členové – Václava Petrášová, David Pelikovský, Petr France, Vlastimil Pažout

OV Zvířetice

 • předseda – Radim Šimáně, 
 • členové – Michal Kořínek, Miroslav Činka, Miroslava Dudová, Eva Šimáňová

OV Podhradí

 • předseda – Jan Bartoň st., 
 • členové – Jan Bartoň ml., MUDr. Radim Žebrák

OV Horka

 • předseda - Petr Štučka, 
 • členové – Alena Zajícová, Božena Holubová, Oldřich Černohorský, Marie Prýlová

Komunikace a jednání s osadními výbory je na vysoké úrovni a vždy se nese v konstruktivní atmosféře. Také nastavený model „město pomoz a podpoř“ místo „město udělej a zařiď“ má svůj velký přínos. V prvním pololetí roku probíhá setkání vedení města s OV a s občany přímo v místních částech a v druhém pololetí probíhá setkání členů osadního výboru s vedením města a s vedoucími příslušných odborů na městském úřadě. Řeší se zde jednotlivé požadavky místních částí ve vazbě na tvorbu rozpočtu města na následující rok. A právě taková jednání proběhla v průběhu měsíce října s prioritizací požadavků a jejich zohlednění v rozpočtu pro rok 2016.

Kromě individuálních a specifických potřeb jsou nejčastějším tématem - opravy budov osadních výborů, údržba dětských hřišť a sportovišť, bezpečnost provozu, oprava chodníků a komunikací, péče o zeleň. Ano, mít to „doma“ pěkné, udržované, praktické a bezpečné.

Děkuji členům osadních výborů za jejich přístup, aktivitu a činnost vykonávanou v jejich volném čase ve prospěch našich občanů a přeji nám všem, ať se nám společně daří!

Výše jsem zmínil rozpočet města – jak to tedy vypadá s jeho sestavením pro rok 2016?

Příprava rozpočtu města Bakov nad Jizerou pro rok 2016 probíhá dle naplánovaného harmonogramu, tj. byl projednán radou města a finančním výborem, dále bude projednán 18. listopadu na neformálním setkání zastupitelů a 9. prosince bude předložen na veřejném jednání zastupitelstva města ke schválení.

Na shledanou na bakovském náměstí o 1. adventní neděli, tj. 29. listopadu.

Radim Šimáně
starosta města
13.11.2015 10:17:31 | přečteno 772x | magdalena.bulirova
load