Slovo starosty - únor 2015

2015-02

Milí spoluobčané,

Jak ten čas letí! Vánoce jsou pryč, pololetní vysvědčení dětí jste již viděli a jarní prázdniny v době vydání tohoto čísla našeho zpravodaje jsou také minulostí. 

Na druhou stranu se prodloužil den a přiblížilo se nám JARO. Potkávám se s řadou z Vás, diskutujeme na různá témata, ale počasí a očekávání jara je tématem společným.

Nyní v Bakově probíhají valné hromady a výroční schůze sportovních, zájmových a ostatních organizací a spolků, které bilancují uplynulý rok z hlediska jejich činnosti.

V plném proudu je plesová sezona, jejíž součástí je i VII. Ples Města Bakov nad Jizerou, letos s podtitulem „rockový“.  Na tento ples, který se koná 7. března 2015 Vás srdečně zvu a i když je „rockový“ tak je to opravdu ples.

U Města zůstaneme – v letošním roce již proběhlo pracovní setkání zastupitelů ohledně rozpočtu města pro rok 2015. Rozpočet byl projednán a řádně vyvěšen. Schválení rozpočtu pak bude na programu 2. řádného jednání zastupitelstva naplánovaného na 24. února 2015. To 1. řádné jednání zastupitelstva města se uskutečnilo 21. ledna 2015. Zvukový záznam z tohoto jednání společně se zápisem usnesení je k dispozici na webových stránkách města. Mimo jiné se projednávala a schválila nová propagační strategie zříceniny Zvířetice, a to jako „Zřícenina zámku Zvířetice“ a také úprava zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města.

Rada města zasedala v tomto roce dvakrát a usnesení rady jsou též na webových stránkách města.

Z projednávaných témat zmíním schválení Jednacího řádu komisí Rady města. K již zřízeným komisím (bytová, sociální a zdravotní, stavební a investiční, životního prostředí) byla zřízena ještě Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek a Komise pro vzdělávání a sport. Zaměření činnosti těchto nových komisí je dán již jejich názvem. Zřízením dalších komisí sleduje vedení města cíl zapojit do jeho řízení další spoluobčany, kteří jsou odborníky v uvedených oblastech.

Všechny již dříve zřízené komise fungují velice dobře a jsou přínosem. Stejné očekávání je i u těchto dvou nových komisí zejména v oblasti bezpečnosti (součinnost s Městskou policií) a v oblasti vzdělávání (součinnost se Základní školou a Mateřskou školou).

Dalším tématem je schválení interního auditu činností Městského úřadu, jehož cílem je monitoring stávajících činností jednotlivých odborů a následné zefektivnění a optimalizace práce úřadu.

Rada města se také zabývala zpravodajem Bakovsko, resp. „politickými“ příspěvky. Tento úspěšný měsíčník by se neměl stát politickým či bulvárním plátkem, nicméně na základě ustanovení tiskového zákona, které vstoupilo v platnost dne 1. listopadu 2013 a dle kterého je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku, byl vyčleněn ve zpravodaji prostor právě pro příspěvky zastupitelů. Nutno podotknouti, že tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka a vedení města neodpovídají za jejich obsah a články neprocházejí jazykovou korekturou. 

Co se týká prací ve městě – v tomto období, období vegetačního klidu, probíhá údržba městské zeleně v podobě prořezů stromů a keřů, rozběhly se práce v ul. Riegrova a byla započata revitalizace tůně Pod Zbábou.

Proběhla veřejná zakázka na „Snížení energetické náročnosti budovy sokolovny“ a vedeme také intenzivní jednání s příslušnými orgány ohledně omezení kamionové dopravy v našem městě.

Přeji Vám pěkné „předjaří“

Radim Šimáně, starosta města

11.3.2015 15:17:17 | přečteno 921x | magdalena.bulirova
load